Vad är armékavalleri

Tillsammans med institutionell skolhusutbildning och enhetsuppdrag utgör den grunden på vilken principerna om professionalism, ledarskap och taktisk kompetens bygger på.

arméns kavallerienheter .

Till skillnad från skolprogram för instruktion och enhetsutbildningshändelser bestämmer individen strukturen, drivkraften och målen för självstudier. Det framgångsrika självstudieprogrammet kräver disciplin för att genomföra - det finns ingen tvingande funktion eller obligatoriska tester för att passera. Därför är engagemanget för självstudier i sig en av egenskaperna hos den professionella soldaten.

Det finns ingen patch, flik, extra lön eller accelererad befordran i samband med självstudier. Istället kommer belöningen inifrån.

Det ligger i den djupare förståelsen av din gren, dess utveckling och dess förmågor.

Kavalleriets betydelse

Denna kunskap översätts till effektivare tillämpning av dessa förmågor i alla operativa miljöer. Karaktären av dagens militära operationer ger inte pansarsoldater lyxen att helt enkelt fokusera på snävt definierade taktiska kompetenser. Den varierande och föränderliga karaktären av potentiella hot över hela världen kräver uppmärksamhet på kulturell medvetenhet och historisk utveckling av verkliga och möjliga stridande.

Utbudet av information som är tillgänglig via flera medier erbjuder dock chansen att undvika framtida utplaceringar utomlands där förståelse av fienden sker som en biprodukt av att bli beskjuten.

Ett seriöst studieprogram måste innehålla historia. Alltför ofta i dagens samhälle förstås historia i form av trivia, faktoider och underhållning.

US Army Cavalry Regiment struktur

Detta perspektiv döljer det formande inflytandet av tidigare handlingar på dagens händelser. Armédoktrin, materiel, utbildning och ledarskapsbegrepp härrör från tidigare händelser och exempel.

Den efter Action Review Process är en övning i historisk analys. För den professionella soldaten utgör historien en enorm databas, fritt tillgänglig, från vilken kan extraheras information, idéer och insikter som är tillämpliga på nuvarande och framtida utplaceringar.

Dessutom tvingar historiska studier nedsänkning i verkliga händelser som är röriga, komplexa och helt saknar de konstgjorda begränsningarna för levande, virtuella och konstruktiva träningsmiljöer.

Soldater måste hantera denna tuffa miljö varje dag, bestämma hur man tillämpar doktrinära principer på en oklar situation och utveckla sin egen taktik, tekniker och procedurer för att täcka gråzonerna. Historien ger en referensram för att göra det.

Hur man uttalar Cavalry Kavallerikåren har en lång, stolt tradition av att tjäna staten och kårens nuvarande innehavare återspeglar de bästa värdena och kvaliteterna som kåren har upprätthållit. Ursprungligen kallades kavallerikåren Pansarbilskåren, med en flotta av lätta pansarfordon.

Det finns inget enda sätt att upprätta ett självstudieprogram. För att vara effektiv måste den återspegla individuella intressen och behov - och dessa varierar med personen. Det första steget ligger i att bestämma vad du vill uppnå från din självstudie. Är fokus ett särskilt hot, stridsledning för små enheter, en djupare kunskap om grenen eller något annat?

modernt kavalleri Maneuver Self Study Program Armor and Cavalry Heritage, taktik och små enhetsåtgärder "Pansaroperationer utförs genom eld och manövrering och kombineras och kontrolleras för att skapa en övervägande stridskraft som kulminerar i en kraftfull och våldsam handling vid avgörande tid och plats.

Han borde kunna gå framåt för att hitta fienden och ha eldkraften med och bakom sig för att komma ur problem.

När du har ett fokus, använd resurserna anges på sidorna nedan för att identifiera en startpunkt. De listade objekten är avsedda att hjälpa dig att introducera dig till ett ämne och ge tips för ytterligare studier. Välj ett objekt av intresse och läs det. Insupa den information den har att erbjuda.

Amerikanska arméns kavalleriregementen .

Under årtiondena utvecklades flottan med introduktionen av lätta Landsverk-stridsvagnar och senare introduktionen av huvudstridsvagnar i Comet och Churchill. Strategisk vision Kavallerikåren kommer att fortsätta att utveckla, upprätthålla och leverera effektiva, flexibla och lämpliga stridsstödsresurser till försvarsmakten för att säkerställa att den har tillräcklig underrättelseövervakning och spaning ISR, pansarspanings- och direkteldstödskapacitet för att göra det möjligt för den att uppfylla sina åtaganden om säkerhet på ön och internationell fred och säkerhet.

Detta inbegriper upphandling och renovering av pansarfordon i Försvarsmakten.

Kavallerichefen ansvarar för försvarsmaktens körstandard för pansarfordonen.

1: a kavalleridivisionen .

I detta avseende är direktören den utsedda utfärdande myndigheten för alla pansarfordonskörkort inom försvarsmakten. Kavallerikåren ger råd om försvarsmaktens pansardoktrin vid behov. Kavallerikåren säkerställer att kårens personal och fordon är förberedda för utplacering på FN-mandat fredsfrämjande operationer utomlands. Kårens verksamhet Kavallerikåren tillhandahåller tillräckliga styrkor med kapacitet för att bistå i ett varaktigt betydande bidrag till multinationella fredsfrämjande insatser, krishantering och humanitära insatser.

Kåren fortsätter att utbilda, utbilda och öva officerare, underofficerare och trupper för att utveckla och maximera individuell potential, kollektiv beredskap, operativ effektivitet och effektivitet.

Detta gör det möjligt för dem att arbeta i det lämpligaste läget i de varierande miljöer som förekommer i verksamheter som stads-, skogs- och skogsområden och öppen terräng.

vad är armékavalleri