Vad är bioterrorism

Det är uppenbart att behovet av strukturerade strategier för förebyggande, beredskap och insatser är avgörande. Interpols enhet för förebyggande av bioterrorism syftar till att göra det möjligt för brottsbekämpande organ att förebygga, förbereda och reagera på avsiktlig användning av bakterier, virus eller biologiska toxiner som hotar eller orsakar skada på människor, djur eller jordbruk. Förutom samarbete på internationell och regional nivå arbetar vi också med nationella brottsbekämpande organ, hälsa, akademi och industri för att ta itu med denna utmanande brottslighet och vi är engagerade i ett antal projekt och aktiviteter som syftar till att minska hotet från en bioterrorismhandling och upprätta effektiva motåtgärder som en del av en global säkerhetsstrategi.

Publikationer Utöver vår trefaldiga verksamhet förbereder och bidrar Interpols enhet för förebyggande av bioterrorism till att skriva många dokument, inklusive riktlinjer, utbildningsvideor och standardrutiner.

vad är bioterrorism

Tjänstemän som arbetar inom underrättelseverksamhet, utredning av terrorismbekämpning och it-brottslighet kan använda denna handbok som ett referensdokument som beskriver grundläggande begrepp, bästa internationella praxis samt tekniker och förfaranden som är användbara för både utredare och analytiker när de utför Darknet-undersökningar i samband med förvärv av biologiska och kemiska medel.

Under det fransk-indiska kriget misstänks det att britterna gav filtar som hade använts av smittkoppsoffer till indianerna, vilket resulterade i decimering av den infödda befolkningen.

Mer nyligen, i , anhängare av Bhagwan Shree Rajneesh förorenade salladsbarer i Oregon med Salmonella i ett försök att påverka ett lokalt val även om hundratals var sjuka, påverkade denna attack inte valet.

C på sept.

Bioterrorism är avsiktlig frisättning av virus, bakterier, toxiner eller andra skadliga medel för att orsaka sjukdom eller död hos människor, djur eller växter. Hotet från bioterrorism är verkligt, med aktuella rapporter som indikerar att individer, terroristgrupper och brottslingar har både förmåga och avsikt att använda biologiska medel för att skada samhället.

U. Department of Homeland Security. Eftersom teknik för genetiskt modifierande organismer har avancerat och blivit mer tillgänglig har det blivit lättare och billigare att ändra den genetiska sammansättningen av virus och bakterier. Potentialen för missbruk av syntetisk biologi kapacitet ökar och expanderar hotet från biovapen. Verktygen kan användas för att skapa patogena mikroorganismer eller modifiering av befintliga mikroorganismer för att göra dem farligare. Bland de områden som ger störst anledning till oro finns potentialen för rekonstruktion av kända patogena virus med hjälp av information om deras genetiska sekvenser e.

Terrorism vad är bio

En annan oro är potentialen att konstruera en mikroorganism som släpper ut skadliga biokemikalier i människokroppen.

Andra möjliga risker inkluderar förändringar i den mänskliga värden, såsom modifieringar av det mänskliga mikrobiomet eller det mänskliga immunsystemet. Department of Homeland Security, utvärdera det potentiella hotet från olika mikroorganismer och toxiner och klassificera dem i tre kategorier. Kategori A består av de medel som anses vara den högsta risken, och mycket av bioförsvarsforskningsinsatsen riktas mot dessa medel.