Vad är bruttoinkomstskatter

Vissa stater och lokala skattejurisdiktioner inför skatter på bruttointäkter istället för bolagsskatt eller moms. Detaljerade förteckningar över undantag från bruttointäkter tillhandahålls också.

Var hittar man bruttointäkter på skattedeklaration

Artikel Källor Investopedia kräver att författare använder primära källor för att stödja sitt arbete. Dessa inkluderar vitböcker, myndighetsdata, originalrapportering och intervjuer med branschexperter. Vi hänvisar också till originalforskning från andra välrenommerade utgivare där det är lämpligt.

Detta jämförs med andra skatter som anges som separata poster på faktureringar, ingår inte direkt i det angivna priset för artikeln och är inte en faktor i påslag eller vinst på företagets försäljning.

vad är bruttoinkomstskatter

En bruttoinkomstskatt har en pyramideffekt som ökar den faktiska skattepliktiga procentsatsen när den passerar genom produktens eller tjänstens livscykel.

Således är den faktiska skattesatsen för en bruttoinkomstskatt alltid något högre än den nominella skattesatsen.

Hur man beräknar bruttointäkter

Detta är lättast att urskilja i jurisdiktioner som Hawaii där företag får synligt vidarebefordra bruttoskatt till sina kunder.

Alabama - Enligt artikel 3 i Alabamas kod [4] har staten infört denna typ av skatt på de flesta verktyg. Delaware - Skattesatser för affärs- och yrkesintäkter varierar från 0. Företag kan vidarebefordra GET som en momsliknande tilläggsavgift men är inte skyldiga att göra det.