Vad är clr profiler

Visual Studio .NET Profiler Översikt Med CLR Profiler kan du titta på den hanterade heapen för en process och undersöka skräpinsamlarens beteende. Med hjälp av de olika vyerna i verktyget kan du få användbar information om körning, allokering och minnesförbrukning för ditt program.

Så objektet som stannar länge i minnet kommer in i generation 2. De objekt som behövde stanna länge i minnet kommer in i gen 1 och gen 2.

En sak är mycket nödvändig. Det är att dela att GC för det mesta kontrollerar endast de objekt som finns i gen 0.

Gratis .net profiler

Låt oss se med en live-applikation hur GC förbättrar prestandan för vår applikation samt hur och när objekten flyttar från gen 0 till gen 1 och gen 2. För den här bloggen använder vi Visual Studio Med hjälp av de olika vyerna i verktyget kan du få användbar information om körning, allokering och minne förbrukning av ditt program.

Med CLR Profiler, kan du identifiera kod som allokerar för mycket minne, orsakar för många skräpsamlingar och håller kvar minnet för länge. Här i den här artikeln kommer vi att ta itu med histogramallokerade typer och histogram efter ålder.

Visa beskrivning Histogram allokerade typer Ger dig en översikt över vilka objekttyper som allokeras efter allokeringsstorlek under programmets livslängd. I den här vyn visas även de objekt som allokeras i den stora objektstacken som är större än 85 kB.

I den här vyn kan du klicka på delar av diagrammet så att du kan se vilka metoder som allokerat vilka objekt. Histogram efter ålder Gör att du kan se livslängden för objekten på den hanterade stacken.

bästa .net profiler

Allokeringsdiagram Visar grafiskt anropsstacken för hur objekt allokerades. Du kan använda den här vyn för att: -Se kostnaden för varje allokering per metod. Steg som ingår i profilering ASP. Följande skärm visas sedan: Starta nu programmet i webbläsaren Öppna ett nytt webbläsarfönster Uppdatera inte ett redan öppnat program.

vad är clr profiler

Slutligen genereras följande sammanfattande rapport. Olika tillgängliga alternativ kan ses genom att klicka på respektive histogramknappar.

CLR Profiler .NET Core Generation "0" Generation 0 är den första generationen GC. Så när objekten skapas första gången finns dessa objekt i bucketen generation 0.

När du bläddrar genom staplarna visas objekttypen, det totala minnet som upptas av objektet, det totala antalet förekomster som skapats och den genomsnittliga storleken på en förekomst.

En av de främsta orsakerna till detta skulle vara det faktum att när vi sammanfogar strängar skapas en ny instans av strängen med samma namn, men den gamla instansen tas inte bort. För att förbättra denna situation kan vi använda strängbyggarobjekt istället för strängar.