Vad är dokumentkopplingen

Vilka är de sex stegen

för dokumentkoppling

Skapa en katalog med namn, adresser och annan information Datakällor Det första steget när du konfigurerar en dokumentkoppling är att välja den datakälla som du vill använda för den anpassade informationen. Excel-kalkylblad och Outlook-kontaktlistor är de vanligaste datakällorna, men om du ännu inte har en datakälla kan du skriva den i Word som en del av dokumentkopplingen. Excel-kalkylblad fungerar bra som datakälla om alla data finns på ett ark och data är formaterade så att de kan läsas av Word.

Mer information finns i Förbereda datakällan i Excel för dokumentkoppling i Word för Mac.

Outlook-kontaktlistan innehåller data i ett format som kan läsas av Word.

Typer av dokumentkoppling

Vissa ordbehandlare kan infoga innehåll från en databas, ett kalkylblad eller en tabell i textdokument. Den importerar data från en annan källa, till exempel ett kalkylblad, och använder den sedan för att ersätta platshållare i hela meddelandet med relevant information för varje enskild person som skickas till meddelandet. Historik[ redigera ] Dokumentkoppling går tillbaka till tidiga ordbehandlare på persondatorer, cirka När dokumentkopplingen körs skapar ordbehandlingssystemet ett utdatadokument för varje rad i databasen med den fasta texten exakt som den visas.

Dokumentkopplingsprocessen kräver vanligtvis följande steg: Skapa ett huvuddokument och mallen.

vad är dokumentkopplingen