Vad är e-postkonton

Ett bete initieras mycket enkelt, genom att svara på ett bluff-e-postmeddelande, från ett bortkastat e-postkonto, i.

Yahoo gratis e-postkonto .

Bli av med alla telefoner de ringde, alla e-postkonton de mailade dig på, i princip var som helst de kan kontakta dig. Du kan dock ha ett e-postkonto med andra gratis webbmailtjänster. Ännu en metod omfattar användningen av ett tredje webb-e-postkonto, som endast används för att lagra privat information som ett utkast.

Användaren loggar in på sitt konto genom att skriva in sitt användarnamn och lösenord eller stark autentisering som liknar ett webbaserat e-postkonto.

Topp 20 e-postleverantörer

Den lokala delen av en e-postadress har ingen betydelse för andra mellanliggande e-postreläsystem än den slutliga postlådevärden. E-postavsändare och mellanliggande reläsystem får inte anta att det är skiftlägeskänsligt, eftersom den slutliga postlådevärden kan eller inte kan behandla det som sådant.

vad är e-postkonton

En enda postlåda kan ta emot e-post för flera e-postmeddelanden adresser, om de konfigurerats av administratören. Omvänt kan en enda e-postadress vara alias för en distributionslista för många postlådor. E-postalias , elektroniska e-postlistor , underadressering och catch-all-adresser, de senare är brevlådor som tar emot meddelanden oavsett den lokala delen, är vanliga mönster för att uppnå en mängd olika leveransmål.

Adresserna som finns i rubrikfälten i ett e-postmeddelande används inte direkt av e-postutbyten för att leverera meddelandet.

Vad är det bästa gratis e-postkontot?

Ett e-postmeddelande innehåller också ett meddelandekuvert som innehåller information för e-postdirigering. Även om kuvert- och rubrikadresser kan vara lika, ses förfalskade e-postadresser, även kallade falska e-postadresser, ofta i skräppost, nätfiske och många andra internetbaserade bedrägerier. Detta har lett till flera initiativ som syftar till att göra sådana förfalskningar av bedrägliga e-postmeddelanden lättare att upptäcka.

Syntax[ redigera ] Formatet för en e-postadress är lokal deldomän, där den lokala delen kan vara upp till 64 oktetter lång och domänen kan ha högst oktetter.

Klensin, författaren till RFC och tillhörande errata. Den lokala delen av e-postadressen kan vara ociterad eller omges av citattecken.

Skapa nytt e-postkonto Från Wikipedia Identifierare för destinationen där e-postmeddelanden levereras En e-postadress identifierar en e-postruta som meddelanden levereras till.

Medan tidiga meddelandesystem använde en mängd olika format för adressering, följer e-postadresser idag en uppsättning specifika regler som ursprungligen standardiserades av Internet Engineering Task Force IETF i s och uppdaterades av RFC och

Doe-exempel. I motsats till ociterade lokala delar är adresserna ". Doe" exempel. Den maximala totala längden på den lokala delen av en e-postadress är 64 oktetter. En lokal del är antingen en punktsträng eller en Citerad sträng; Det kan inte vara en kombination.

Exempel på e-postadress Ett bete initieras mycket enkelt, genom att svara på ett bluff-e-postmeddelande, från ett bortkastat e-postkonto, i.

Bli av med alla telefoner de ringde, alla e-postkonton de mailade dig på, i princip var som helst de kan kontakta dig.

Citerade strängar och tecken används dock inte ofta. Postmastern för den lokala delen behandlas särskilt – den är inte skiftlägeskänslig och ska vidarebefordras till domänens e-postadministratör. Tekniskt sett är alla andra lokala delar skiftlägeskänsliga, därför jsmith exempel. Trots det stora antalet specialtecken som är tekniskt giltiga accepterar organisationer, posttjänster, e-postservrar och e-postklienter i praktiken ofta inte alla.

Outlook E-post .

Till exempel tillåter Windows Live Hotmail endast skapande av e-postadresser med alfanumerisk punkt. Detta innebär att inga antaganden kan göras om innebörden av lokal del av en annan e-postserver. Det är helt upp till konfigurationen av e-postservern.