Vad är en klickfrekvens

CTR kan också användas med viss effekt inom den bredare attributionstratten för att veterinär användarkvalitet.

Vad är klickfrekvens YouTube

Genom att koppla kampanjresultat till beteende i appen kan en annonsör upptäcka om en hög CTR nödvändigtvis motsvarar ökat användarvärde. Detta kan hjälpa annonsörer som frestas av kanaler som erbjuder höga CTR att identifiera om de kommer att erbjuda högkvalitativ trafik - eller helt enkelt en hög volym användare - och att anpassa reklaminvesteringarna därefter.

En CTR berättar ingenting för annonsörer om hur innehåll, kanal, användarkvalitet och andra faktorer som annonstid påverkar resultatet.

Adjust hjälper annonsörer att spåra klickfrekvensen i kampanjer med spårningslänkar.

vad är en klickfrekvens

Vill du ha månatliga appinsikter? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Formel för klickfrekvens En klickfrekvens CTR är förhållandet mellan klick och visningar på en mobilannonskampanj. CTR är beräknas genom att ta antalet klick på en mobilannonskampanj, dividera den med de totala visningarna och sedan uttrycka den resulterande siffran i procentuella termer.

Fortsätt läsa. Eftersom CTR är ett uttryck för annonsernas relevans för användarsökningen belönas högre klickfrekvens i allmänhet med ett bättre kvalitetsresultat som tillskrivs annonserna, vilket i sin tur kan leda till lägre CPC , vilket uppmuntrar annonsörer att kontinuerligt förbättra relevansen av sina annonser.

Att ha en hög klickfrekvens är dock inte det enda målet för en onlineannonsör, som kan utveckla kampanjer för att öka medvetenheten om den totala vinsten av värdefull trafik och offra en viss klickfrekvens för detta ändamål.

Uppskatta klickfrekvensen för annonser[redigera] Sökmotorannonsering har blivit en viktig del av webbupplevelsen.

Klickfrekvenskalkylator

Välja rätt annonser för Frågan och i vilken ordning de visas påverkar i hög grad sannolikheten för att en användare ser och klickar på varje annons.

Denna ranking har en stark inverkan på intäkterna sökmotorn får från annonserna. Att visa användaren en annons som de föredrar att klicka på förbättrar användarnöjdheten. Av dessa skäl finns det ett ökande intresse för att exakt uppskatta klickfrekvensen för annonser i ett rekommendationssystem. Mer enkelt representerar klickfrekvensen för e-post antalet klick som din e-post genererade.

Det här måttet kan variera beroende på vilken typ av e-postmeddelande som skickas, hur ofta e-postmeddelanden skickas, hur listan över mottagare segmenteras, hur relevant innehållet i e-postmeddelandet är för målgruppen och många andra faktorer.