Vad är en nymfoman

Andra indikationer på att du behöver söka medicinsk hjälp inkluderar: Beteendet gör att du riskerar att skada dig själv eller någon annan Beteendet skapar problem med ditt arbete, liv eller personliga relationer Du försöker dölja beteendet från människorna omkring dig Beteendet blir mer extremt med tiden Identifiera nymfomani Tidigare, Någon kunde ha identifierats som en nymfoman baserat på observerade beteenden ensam.

Nu får vårdgivare en känsla av en individs oro genom att diskutera sina tidigare och nuvarande erfarenheter med: Sexuella uppmaningar Sexuella beteenden Effekterna och konsekvenserna av dessa beteenden De kommer också att fråga om följande så att de kan ta hänsyn till eller utesluta saker som kan bidra till sexuellt beteende: Medicinsk historia Familjehistoria Vårdgivare kan också använda verktyg som Hypersexual Disorder Screening Inventory för att bedöma hypersexuellt beteende.

Satyromaniac betydelse

Medan hypersexuellt beteende är vanligare hos tilldelade män, kan tilldelade kvinnor också kämpa med detta.

Behandling för hypersexuellt beteende kan innebära en mängd olika metoder: Psykoducation kan vara till nytta för att lära individer om hypersexualitet och minska skam och stigma kring det. När individer kan ha öppna konversationer i en säker och icke-dömande miljö kan de utforska hälsosamma och ohälsosamma beteenden med en mentalvårdspersonal.

Kognitiv beteendeterapi KBT är en metod som kan användas för att behandla tvångsmässigt sexuellt beteende.

Nymfomani Symtom Psykiatri Hypersexualitet är extremt frekvent eller plötsligt ökad libido.

vad är en nymfoman

Det är kontroversiellt om det ska inkluderas som en klinisk diagnos [1] som används av psykiatrisk personal.

Terapeuter arbetar med individer för att identifiera triggers, tänkande mönster relaterade till sig själva och deras beteende, hanteringsförmåga och livsstilsförändringar för att stödja hälsosamma beteenden. Medicinering kan ordineras för att behandla psykiska symtom eller tillstånd relaterade till tvångsmässigt sexuellt beteende.

Till exempel kan en psykiater ordinera ångestdämpande medicin eller antidepressiva medel för att behandla ångest och depression. Par- eller familjeterapi kan komplettera individuell terapi.

Vad är en nymfperson

Nymphomania och satyriasis var termer som tidigare använts för tillståndet hos kvinnor respektive män. Hypersexualitet kan också förekomma som en bieffekt av medicinering som läkemedel som används för att behandla Parkinsons sjukdom. Kliniker har ännu inte nått enighet om hur man bäst beskriver hypersexualitet som ett primärt tillstånd, [2] [3] [4] eller att bestämma lämpligheten att beskriva sådana beteenden och impulser som en separat patologi.

Hypersexuellt beteende ses på olika sätt av kliniker och terapeuter som en typ av tvångssyndrom störning OCD eller "OCD-spektrumstörning", ett beroende, [5] [6] [7] eller en störning av impulsivitet.

Ett antal författare erkänner inte en sådan patologi [8] och hävdar istället att tillståndet bara återspeglar en kulturell motvilja mot exceptionellt sexuellt beteende.

Hur man berättar om en man är en nymf Andra komplikationer kan inkludera risken för sexuellt överförbara infektioner och minskat socialt stöd. I vissa fall kan en person uppleva självmordstankar.

Samtida namn inkluderar tvångsmässig onani, tvångsmässigt sexuellt beteende, [12] [13] cybersexberoende, erotomani, "överdriven sexuell drift", [14] hyperfili, [15] hypersexualitet, [16] [17] hypersexuell störning, [18] problematisk hypersexualitet, [19] sexuell missbruk, sexuell tvångsmässighet, [20] sexuellt beroende, [10] sexuell impulsivitet, [21] "okontrollerat sexuellt beteende", [22] och parafilirelaterad störning.

Viss forskning tyder på att vissa fall kan vara kopplad till biokemiska eller fysiologiska förändringar som åtföljer demens , eftersom demens kan leda till disinhibition.

Skador på denna del av hjärnan ökar risken för aggressivt beteende och andra beteendeproblem, inklusive personlighetsförändringar och socialt olämpligt sexuellt beteende som hypersexualitet. Andra associerade faktorer inkluderar psykologiska komponenter som påverkar humör och motivation samt psykomotoriska och kognitiva funktioner [37], andlig kontroll, humörstörningar, sexuellt trauma och intimitetsanorexi som orsaker eller typ av sexberoende.

Vissa personer med borderline personlighetsstörning som ibland kallas BPD kan vara markant impulsiva, förföriska och extremt sexuella.

Sexuell promiskuitet, sexuella tvångstankar och hypersexualitet är mycket vanliga symtom för både män och kvinnor med BPD.