Vad är en prostata screening

Ska jag bajsa innan prostata tentamen Det finns för närvarande inget screeningprogram för prostatacancer i Storbritannien. Detta beror på att det inte har bevisats att fördelarna skulle uppväga riskerna.

Men i vissa fall kan prostatacancer sprida sig till andra delar av kroppen och kan vara mycket allvarlig. Målet med screening av prostatacancer är att hitta prostatacancer som kan vara mer benägna att sprida sig så att de kan behandlas tidigt.

Vilka tester skärmar för prostatacancer? Två tester används ofta för att screena för prostatacancer: Ett prostataspecifikt antigentest , även kallat ett PSA-blodprov.

prostata screening ålder sammanfattning Vad är cancerscreening? Cancer är en sjukdom när kroppens celler växer utom kontroll.

PSA är ett protein som tillverkas av din prostata. En hög nivå av PSA i blodet kan innebära att du har prostatacancer, men det är inte bevis på cancer.

Det beror på att många andra saker kan orsaka höga PSA-nivåer, inklusive: Att ha en förstorad prostata godartad prostatahyperplasi eller BPH Har andra vanliga prostataproblem Tar vissa läkemedel I allmänhet, ju högre din PSA, desto mer sannolikt är det att du har cancer. Men en låg PSA-blodnivå är inte en garanti för att du inte har cancer.

DRE är en prostata examen. I denna tentamen sätter din vårdgivare in ett smurt, handskfinger i ändtarmen för att känna din prostata för klumpar eller något ovanligt. En DRE kan bara kontrollera en sida av prostata.

Hur ofta ska en man få sin prostata kontrollerad

Men det är inte klart om tidig upptäckt och behandling minskar risken att dö av prostatacancer.

Du bör prata med din leverantör om fördelarna och skadorna av prostatacancer screening. Vilka är de möjliga fördelarna och skadorna med screening av prostatacancer? De möjliga fördelarna med screening av prostatacancer inkluderar: Hitta och behandla prostatacancer tidigt innan den sprider sig Få en bättre känsla av din prostatacancerrisk baserat på ditt PSA-test Sinnesro om din screening visar att det är osannolikt att du har prostatacancer nu Alternativet att välja ytterligare testning och noggrant övervaka din prostata om din screening visar att du kan ha cancer De möjliga skadorna av prostatacancerscreening inkluderar: Få ett falskt positivt resultat.

Detta innebär att ditt PSA-test visar att du kan ha prostatacancer när du verkligen inte gör det.

Ett falskt positivt resultat kan leda till: Oroa dig medan du har fler tester för att leta efter tecken på cancer. En prostatabiopsi.

Vad är en farlig PSA-nivå

PSA-testet kan hitta aggressiv prostatacancer som behöver behandling, men det kan också hitta långsamt växande cancer som aldrig kan orsaka symtom eller förkorta livet. Vissa män kan möta svåra beslut om behandling, även om detta är mindre troligt nu när de flesta män erbjuds en MR-skanning före ytterligare tester och behandling Behandling av prostata Cancer i sina tidiga skeden kan vara fördelaktigt i vissa fall, men biverkningarna av de olika behandlingarna är potentiellt så allvarliga att män kan välja att fördröja behandlingen tills det är absolut nödvändigt.

Även om screening har visat sig minska en mans chans att dö av prostatacancer, skulle det innebära att många män får behandling i onödan.

vad är en prostata screening

Mer forskning behövs för att avgöra om de möjliga fördelarna med ett screeningprogram skulle uppväga skadorna av: överdiagnos - människor som diagnostiseras med en cancer som aldrig skulle orsaka symtom eller förkorta livslängden överbehandling - människor som behandlas i onödan för tumörer som sannolikt inte skulle vara skadliga Ska du veta din PSA-nivå?

Hur man kontrollerar prostatacancer hemma .

I stället för ett nationellt screeningprogram finns det ett informerat valprogram, kallat prostatacancerriskhantering, för friska män i åldern 50 år eller äldre som frågar sin läkare om PSA-testning.

Det syftar till att ge män bra information om fördelarna och nackdelarna med ett PSA-test. Ytterligare information.