Vad är en räddningsinhalator

Lista över räddningsinhalatorer När ska du träffa en läkare Om du har astma, bör du diskutera en astma handlingsplan med din läkare. Detta är en skriftlig plan som både du och din läkare utvecklar för hur du kontrollerar din astma.

vad är en räddningsinhalator

Detta är en skriftlig plan som både du och din läkare utvecklar för hur du kontrollerar din astma. Du bör tala med din läkare om du upptäcker att du behöver använda din räddningsinhalator mer än två gånger per vecka. Du bör använda din räddningsinhalator så snart du börjar känna symtomen på ett astmaanfall. Fortsätt att övervaka dina symtom.

Bronkdilaterande inhalator

Du bör känna lättnad inom 20 minuter efter användning av räddningsinhalatorn.

Astmaattacker kan ibland vara allvarliga och kräva behandling på akuten. Det ska användas så snart du känner att din astma börjar blossa upp. Om symtom på ett astmaanfall kvarstår efter användning av en räddningsinhalator, kan en person kräva akutbehandling.

Är symbicort en

räddningsinhalator

I detta fall, ring En räddningsinhalator är endast avsedd att användas under ett astmaanfall för att lindra akuta symtom, inte för långvarig hantering. Om någon behöver använda sin räddningsinhalator mer än två gånger i veckan, bör de tala med en läkare.

Läkaren kan granska de nuvarande metoderna för astmahantering och utveckla en omfattande plan.