Vad är en trafikledare

Skapa mitt CV Jämför olika trafikledare Trafikledare vs. Flygtjänstspecialist En flaggare är en anställd som anställs av myndigheter eller byggföretag för att kontrollera trafikflödet runt vägbyggnadsplatser. För att kontrollera trafikflödet måste flaggare sätta upp varningsskyltar och placera trafikkoner och barrikader för att vägleda förare genom trafikflödet. De är ansvariga för att informera byggnadsbesättningen om eventuella problem som kan påverka deras säkerhet.

Flaggare är också skyldiga att registrera registreringsskyltnumren för bilister som inte följde trafikskyltar och anvisningar.

Vi tittade på den genomsnittliga trafikledarlönen och jämförde den med lönen för en flygtjänstspecialist.

Vad är flygledare .

Det finns några viktiga skillnader i ansvaret för varje position. Till exempel kräver trafikledaransvar färdigheter som "Byggarbetsplatser", "DOT", "Säkerhetsföreskrifter" och "Säkerhetsförfaranden. I genomsnitt når flygtjänstspecialister liknande utbildningsnivåer än trafikledare. Flygservicespecialister är 3. Trafikledare vs

. trafikledare lön .

Flaggare En karriär som flaggare ger en lägre genomsnittslön jämfört med den genomsnittliga årslönen för en trafikledare.

Bara vissa saker om dessa jobb är desamma. Ta deras färdigheter, till exempel. Varierar beroende på land. Flygkontrollspecialister, förkortade ATC, är personal som ansvarar för ett säkert, ordnat och snabbt flöde av flygtrafik i det globala flygkontrollsystemet. Vanligtvis stationerade i flygkontrollcentraler och kontrolltorn på marken, övervakar de positionen, hastigheten och höjden av flygplan i deras tilldelade luftrum visuellt och med radar och ger anvisningar till piloterna via radio.

Flygtrafikens ställning Controller är en som kräver mycket specialiserad kunskap, färdigheter och förmågor.

Flygledare tillämpar separationsregler för att hålla luftfartyg på säkert avstånd från varandra och inom lämpligt luftrum inom sitt ansvarsområde och flytta alla luftfartyg på ett säkert och effektivt sätt genom den tilldelade luftrumssektorn samt på marken. Eftersom flygledare har ett otroligt stort ansvar när de är i tjänst ofta inom luftfart, "på plats" och fattar otaliga realtidsbeslut dagligen, betraktas ATC-yrket konsekvent runt om i världen som en av de mest mentalt utmanande karriärerna och kan vara notoriskt stressande beroende på många variabler utrustning, konfigurationer, väder, trafikvolym, trafiktyp, särskilda aktiviteter, statliga åtgärder, mänskliga faktorer.

Många kontrollanter citerar dock höga löner, [2] [3] [4] och en stor, unik och privilegierad grad av autonomi som stora fördelar med sina jobb.

Även om media i USA ofta hänvisar till dem som flygledare eller flygledare, använder de flesta flygtrafikpersonal termen flygledare, ATCO eller flygledare.

Trafikledarkompetens Beskrivning Kompetenser Utmärkt korttidsminne och situationsmedvetenhet, utmärkt kommunikationsförmåga, goda matematiska färdigheter, snabb och bestämd beslutsfattande förmåga, förmåga att utföra under stress och allmänna situationella aversives. Utbildning krävs Certifiering av luftfartsmyndighet

e.För en mer detaljerad artikel om själva jobbet, se flygledning.

Funktioner i jobbet[ redigera ] Kärnfärdigheter hos en styrenhet[ redigera ] Flygledare är i allmänhet individer som har överlägsen situationsmedvetenhet, rumslig medvetenhet och är välorganiserade. Andra färdigheter som är viktiga inkluderar en snabb bearbetning av numeriska beräkningar och matematik, assertiv och fasta beslutsfattande färdigheter, förmågan att behålla sin lugn under press och ett utmärkt korttidsminne.

Genom många studier genom årtiondena har det visat sig att trafikledare vanligtvis har ett överlägset visuellt minne , och dessutom har studier visat att flygledare i allmänhet har en grad av situationsmedvetenhet som är betydligt bättre än befolkningsgenomsnittet.

Vad är trafikkontroll i operativsystem .

I "spel" som involverade korttidsminne, peer-inducerade påfrestningar och riskanalys i realtid gjorde flygkontrollspecialister bättre än kontrollgruppen i varje experiment [ citat behövs ]. Utmärkt hörsel- och talförmåga är ett krav, och praktikanter genomgår rigorösa fysiska och psykologiska tester. Dessutom kräver flygledarens position några av de strängaste medicinska och mentala kraven på något yrke i världen; tillstånd som diabetes, epilepsi, hjärtsjukdomar och många psykiatriska störningar e.

Nästan universellt utsätts flygledare för styva medicinska och mentala undersökningar för att säkerställa säkerheten i flygtrafiksystemet.

vad är en trafikledare

I USA, till exempel, är alla flygledare skyldiga att ta och passera en Minnesota Multiphasic Personality Inventory innan de anställs av Federal Aviation Administration. Villkor som högt blodtryck , även om de inte diskvalificeras, tas på allvar och måste övervakas med medicinska undersökningar av certifierade läkare.

Trafikledarens uppgifter och ansvar Har du inget professionellt CV? Skapa mitt CV Jämför olika trafikledare Trafikledare kontra

kontroller måste vidta försiktighetsåtgärder för att förbli friska och undvika vissa mediciner som är förbjudna för dem; Alla mediciner, även receptfria läkemedel, måste rapporteras till medicinsk auktoritet, och underlåtenhet att göra det kan leda till återkallande av läkarintyg.

Många läkemedel som godkänts av U. Food and Drug Administration FDA är antingen förbjudna eller skulle kräva att en flygledare ansöker om ett särskilt övervägande medicinskt intyg och genomgår strikt och kontinuerlig övervakning av det underliggande medicinska tillståndet.

Nästan universellt börjar praktikanter arbeta i tjugoårsåldern och går i pension på femtiotalet. Detta beror på ett FAA-krav på att praktikanter börjar sin utbildning vid akademin senast sin 31-årsdag och står inför obligatorisk pensionering vid ålder Controllers kommunicerar med flygplanets piloter med hjälp av ett push-to-talk-radiotelefonisystem som har många åtföljande problem, till exempel det faktum att endast en överföring kan göras på en frekvens åt gången och kan antingen slå samman eller blockera varandra och bli obegripliga.

Vad är en trafikledare i Australien

Även om lokala språk används i ATC-kommunikation är standardspråket för luftfart över hela världen Aviation English.

Controllers som inte talar engelska som första språk förväntas i allmänhet visa en viss lägsta kompetensnivå. Flygledare arbetar ofta från ett kontrolltorn som det här på Birmingham Airport, England Area eller på väg[redigera] Områdeskontrollanter ansvarar för säkerheten för flygplan på högre höjder, i färdfasen av deras flygning kring livligare flygplatser och luftrum.

Områdeskontrollanter kan också hantera flygplan på lägre höjder samt flygtrafik runt små flygplatser som inte har egna torn eller inflygningskontroller.

I de flesta nationer är de kända som "område", "på väg" eller, i allmänhet i USA, "center" -kontroller. Områdeskontrollanter ansvarar för specifika sektorer av 3D-block av luftrummet med definierade dimensioner. Varje sektor förvaltas av minst en area controller, känd som en "R-side" Radar controller som hanterar radiokommunikation.

Krav för trafikledare

Under livligare trafiktider kan det också finnas en andra områdeskontrollant, känd som en "D-sida" -data , tilldelad samma område för att hjälpa R-sidan Area Controller.

Detta kan göras med eller utan användning av radar: radar gör det möjligt för en sektor att hantera mycket mer trafik; Procedurkontroll används dock i många områden där trafiknivåer inte motiverar radar eller installation av radar inte är möjlig, till exempel över hav. I andra länder arbetar områdeskontrollanter i områdeskontrollcentra , kontrollerar flygplan på hög nivå på väg eller terminalkontrollcentraler , som kontrollerar flygplan som klättrar från eller ner till stora grupper av flygplatser.