Vad är ett inbrottslarm

Många nyare nätverk använder ofta förseglade plastlådor. Vissa har också sina styrenheter inbyggda i knappsatsen eller annat gränssnitt mellan människa och maskin. Sensorer: I ett säkerhetslarm upptäcker vissa sensorer intrång. Sensorernas placering är i omkretsen av det skyddade området, inom det eller båda. Sensorer kan upptäcka inkräktare med olika metoder. Varningsenheter indikerar ett larmtillstånd. Oftast är dessa klockor , sirener, också och eller blinkande lampor.

Varningsanordningar tjänar det dubbla syftet att varna passagerare för intrång och potentiellt skrämma bort inbrottstjuvar.

Knappsatser: Knappsatser är enheter som fungerar som gränssnittet mellan människa och maskin till systemet. Förutom knappar har knappsatserna vanligtvis indikatorlampor, en liten skärm med flera tecken eller båda. Förutom själva systemet erbjuder säkerhetslarm ofta en övervakningstjänst. Vid larm kontaktar lokalens styrenhet en central övervakningsstation. Operatörer på stationen vidtar lämpliga åtgärder, som att kontakta fastighetsägare, meddela polisen eller skicka privata säkerhetsstyrkor.

Sådana varningar sänder via dedikerade larmkretsar, telefonlinjer eller internet.

Hermetiskt tillslutna reedbrytare[ redigera ] Reed Switch Den hermetiskt tillslutna reedbrytaren är en vanlig typ av tvådelad sensor. Denna omkopplare fungerar med en elektriskt ledande omkopplare som antingen normalt är öppen eller normalt stängd när den påverkas av ett magnetfält med avseende på närheten till det andra stycket, som innehåller en magnet. När magneten rör sig bort från reedbrytaren stängs eller öppnas reedbrytaren, baserat på den normalt stängda eller öppna designen.

Denna åtgärd, tillsammans med en elektrisk ström, gör det möjligt för en larmkontrollpanel att upptäcka ett fel på den zonen eller kretsen.

Dessa sensorer är vanliga, finns anslutna direkt till en larmkontrollpanel eller är vanligtvis finns i trådlösa dörr- eller fönsterkontakter som delkomponenter. Passiva infraröda detektorer[redigera] En passiv infraröd sensor som används för att detektera rörelse Den passiva infraröda PIR-rörelsedetektorn är en av de vanligaste sensorerna som finns i hushålls- och småföretagsmiljöer.

Denna sensor genererar eller utstrålar inte energi; den fungerar helt genom att detektera värmeenergin som avges av andra föremål.

PIR-sensorer identifierar plötsliga temperaturförändringar vid en given punkt. När en inkräktare går framför sensorn kommer temperaturen vid den punkten att stiga från rumstemperatur till kroppstemperatur och sedan tillbaka igen.

Typer av inbrottslarmsystem

Denna snabba ändring utlöser identifieringen. PIR-sensorer som är utformade för att vara vägg- eller takmonterade finns i olika synfält. PIR kräver strömförsörjning utöver detekteringssignalkretsen. Infraljuddetektorer[redigera] Infraljuddetektorn fungerar genom att detektera infraljud, eller ljudvågor vid frekvenser under 20 hertz.

Ljud vid dessa frekvenser är ohörbara för det mänskliga örat. Innan inkräktaren bryter sig in upptäcker infraljuddetektorn automatiskt inkräktarens handlingar.

Syftet med ett sådant system är att upptäcka inbrottstjuvar innan de går in i huset för att undvika både stöld och skadegörelse. Känsligheten är beroende av storleken på ett hem och närvaron av djur. Ultraljudsdetektorer[redigera] Dessa aktiva detektorer överför ultraljudsljudvågor som är ohörbara för människor med frekvenser mellan 15 kHz och 75 kHz.

Dopplerskiftprincipen är den underliggande arbetsmetoden som detekterar en frekvensförändring på grund av objektrörelse. Denna detektering sker när objektet måste orsaka en förändring i ultraljudsfrekvensen till mottagaren i förhållande till sändningsfrekvensen.

Ultraljudsdetektorn fungerar genom att sändaren avger en ultraljudssignal in i området som ska skyddad. Fasta föremål som omgivande golv, väggar och tak reflekterar ljudvågor, som mottagaren kommer att upptäcka. Eftersom ultraljudsvågor överförs genom luft tenderar hårda ytor att reflektera det mesta av ultraljudsenergin, medan mjuka ytor tenderar att absorbera mest energi.

När ytorna är stationära kommer frekvensen för vågorna som detekteras av mottagaren att vara lika med den överförda frekvensen.

Inbrottslarmsystem PDF .

En förändring i frekvens kommer dock att inträffa som ett resultat av Dopplerprincipen när en person eller ett objekt rör sig mot eller bort från detektorn. En sådan händelse initierar en larmsignal. Denna teknik är inte aktiv i många fastigheter eftersom många anser att detta är föråldrat. Mikrovågsdetektorer[redigera] Denna enhet avger mikrovågor från en sändare och detekterar eventuella reflekterade mikrovågor eller minskning av strålintensiteten med hjälp av en mottagare.

Sändaren och mottagaren är Vanligtvis kombinerat inuti ett enda hus, monostatisk för inomhusapplikationer och separata höljen, bistatisk för skydd av utomhusperimetrar, högriskplatser och kritisk infrastruktur, såsom bränslelagring, petrokemiska anläggningar, militära platser, civila och militära flygplatser, kärntekniska anläggningar och mer.

För att minska falsklarm kombineras denna typ av detektor vanligtvis med en passiv infraröd detektor eller liknande larm. Jämfört med monostatiken arbetar de bistatiska enheterna över längre avstånd: typiska avstånd för sändare-mottagare upp till m för X-bandfrekvenser och upp till m för K-bandfrekvenser.

Någon av dessa effekter kan indikera rörelse av en inkräktare. Mikrovågsdetektorer är billiga, enkla att installera, har en osynlig omkretsbarriär. Kan påverkas av närvaron av vatten som droppar på marken.

Behöver vanligtvis ett sterilt frigångsområde för att förhindra partiell blockering av detekteringsfältet. Funktion[ redigera ] Den Mikrovågsgeneratorn är utrustad med en antenn som gör det möjligt att koncentrera strålen av elektromagnetiska vågor på en föredragen plats och strålen fångas upp av mottagaren, utrustad med en liknande antenn som sändaren.

Den grafiska representationen av strålen liknar en cigarr, och när den inte störs går den mellan sändaren och mottagaren och genererar en kontinuerlig signal. När en individ försöker korsa denna stråle producerar den en störning som fångas av mottagaren som en variation av amplituden för den mottagna signalen.

Dessa barriärer är immuna mot hårt väder, såsom dimma, kraftigt regn, snö och sandstormar: inget av dessa atmosfäriska fenomen påverkar på något sätt beteendet och tillförlitligheten hos mikrovågsdetekteringen.

Den längsgående sektionens ellipsoida form tillåter emellertid inte en god detekteringsförmåga nära mottagar- eller sändarhuvudena, och dessa områden är vanligen kallad "döda zoner". En lösning för att undvika detta problem, när du installerar 2 eller fler barriärer, är att korsa respektive sändar- och mottagarhuvuden några meter från respektive huvuden eller att använda monohuvudsensor för att täcka de döda zonerna.

De liknar mikrovågsdetektorer men kan upptäcka den exakta platsen och en GPS-koordinat för inkräktare i områden som sträcker sig över hundratals tunnland.

Den har förmågan att mäta målets räckvidd, vinkel, hastighet, riktning och storlek. Denna målinformation visas vanligtvis på en karta, användargränssnitt eller programvara för situationsmedvetenhet som definierar geografiska varningszoner eller geofences med olika typer av åtgärder initierade beroende på tid på dagen och andra faktorer.

CSR används ofta för att skydda utanför stängsellinjen för kritiska anläggningar som elektriska transformatorstationer, kraftverk, dammar och broar. Fotoelektriska strålar[redigera] Fotoelektrisk stråle System upptäcker närvaron av en inkräktare genom att sända osynliga infraröda ljusstrålar över ett område, där dessa strålar kan blockeras.

För att förbättra detekteringsytan används strålarna ofta i staplar om två eller flera. Men om en inkräktare är medveten om teknikens närvaro kan det undvikas. Tekniken kan vara ett effektivt långdistansdetekteringssystem, om det installeras i staplar om tre eller fler där sändarna och mottagarna är förskjutna för att skapa en staketliknande barriär.

För att förhindra en hemlig attack med en sekundär ljuskälla som används för att hålla detektorn i ett förseglat tillstånd medan en inkräktare passerar, använder och upptäcker de flesta system en modulerad ljuskälla.

Dessa sensorer är billiga, enkla att installera och kräver mycket lite sterilt utrymme för att fungera. Det kan dock påverkas av dimma eller mycket hög ljusstyrka, och sändarens position kan placeras med Kameror.

Detektering av glasbrytning[redigera] En glaskrossdetektor kan användas för internt skydd av byggnader. Akustiska detektorer med glaskross monteras i närheten av glasrutorna och lyssnar efter ljudfrekvenser i samband med glasbrytning.

Seismiska glasbrytningsdetektorer, allmänt kallade chocksensorer, skiljer sig åt genom att de installeras på glasrutan. När glas går sönder producerar det specifika chockfrekvenser som färdas genom glaset och ofta genom fönsterkarmen och de omgivande väggarna och taket.

Vanligtvis är de mest intensiva frekvenserna som genereras mellan 3 och 5 kHz, beroende på glastyp och närvaron av ett plastskikt. Seismiska glaskrossdetektorer känner av dessa chockfrekvenser och genererar i sin tur ett larmtillstånd.

Fönsterfolie är en mindre avancerad detektionsmetod som innebär limning av en tunn remsa av ledande folie på insidan av glaset och sätta elektrisk ström med låg effekt genom den. Att bryta glaset kommer att riva folien och bryta kretsen. Dessa är också kända som timzoner som är på hela tiden.

Rök- och värmedetektorer skyddar mot brandrisk med olika detektionsmetoder. Kolmonoxiddetektorer hjälper till att skydda mot risken för kolmonoxidförgiftning. Även om en inbrottslarmpanel också kan ha dessa detektorer anslutna, kanske den inte uppfyller alla lokala brandkodkrav för ett brandlarmsystem.

Traditionella rökdetektorer

är joniserande rökdetektorer som skapar en elektrisk ström mellan två metallplattor, som ljuder ett larm när de störs av rök som kommer in i kammaren.

Joniserande brandvarnare kan snabbt upptäcka de små mängder partiklar som produceras av snabbt flammande bränder, såsom matlagningsbränder eller de som drivs av papper eller brandfarliga vätskor. En nyare typ av rökdetektor är den fotoelektriska rökdetektorn.

det innehåller en ljuskälla, som är placerad indirekt till den ljuskänsliga elektriska sensorn. Normalt skjuter ljus från ljuskällan rakt över och missar sensorn. När rök kommer in i kammaren sprider den ljuset, som sedan träffar sensorn och utlöser larmet.

Fotoelektriska rökdetektorer svarar vanligtvis snabbare på en brand i sitt tidiga, ulmande stadium, innan brandkällan brister i lågor. Rörelsesensorer[redigera] Rörelsesensorer är enheter som använder olika former av teknik för att upptäcka rörelse.

Tekniken som vanligtvis finns i rörelsesensorer för att utlösa ett larm inkluderar infraröd, ultraljud, vibrationer och kontakt. Sensorer med dubbel teknik kombinerar två eller flera former av detektering för att minska falska larm eftersom varje metod har sina fördelar och nackdelar.

Traditionellt är rörelsesensorer en integrerad del av ett hemsäkerhetssystem. Dessa enheter installeras vanligtvis för att täcka en stor område eftersom de vanligtvis täcker upp till 40 fot. En typ av rörelsessensor användes av japanerna sedan antiken.

Förr i tiden fortsatte alla människor i Japan att sjunga syrsor och använde dem som vakthundar. En hund skäller när den upptäcker en inkräktare.

vad är ett inbrottslarm

En cricket slutar sjunga när den närmar sig en inkräktare. Syrsorna hålls i dekorativa burar som liknar fågelburar. Dessa burar placeras i kontakt med golvet. Under dagen är huset upptagen med normala dagtidsuppgifter. När det lugnar ner sig på natten börjar syrsorna sjunga. Om någon kommer in i huset på natten börjar golvet vibrera. Då vaknar alla upp ur tystnaden.

En liknande observation gjordes i England om mjölnare som bodde i sina kvarnar. Ett kvarnhjul låter mycket, men fräsaren vaknar först när kvarnhjulet slutar snurra.

Uppfartslarm[redigera] Uppfartslarmsystem kan kombineras med de flesta säkerheter och automatiseringar system. De är utformade för att varna boende för oväntade besökare, inkräktare eller leveranser som anländer till fastigheten. De finns i magnetiska och infraröda rörelseavkänningsalternativ.

Uppfartslarm kan också köpas i trådbundna och trådlösa system. De är vanliga i säkerhetssystem på landsbygden såväl som för kommersiella tillämpningar. Elektromekaniska skaksensorer[ redigera ] Dessa elektromekaniska anordningar är monterade på barriärer och används främst för att upptäcka en attack på själva strukturen.

Tekniken bygger på en instabil mekanisk konfiguration som ingår i den elektriska kretsen. När rörelse eller vibrationer uppstår rör sig den instabila delen av kretsen och bryter strömflödet, vilket ger ett larm.

Mediet som överför vibrationen måste väljas korrekt för den specifika sensorn eftersom de passar bäst för olika typer av strukturer och konfigurationer. Denna teknik är gradvis ersätts av intelligenta digitala accelerometerbaserade system. Fördelar: Låg kostnad och enkelt installerad på befintliga staket.

Nackdelar: Måste vara staketmonterad. Eftersom systemet är mekaniskt kan det inte analysera skillnader i vibrationsmönstret, till exempel skillnaden mellan vindstrålar och en person som klättrar på staketet.

MEMS Accelerometer[redigera] MEMS-teknik, Micro Electro-Mechanical System, är en elektromagnetisk enhet som skapas med samma teknik som används för att producera chips: denna teknik kallas fotolitografi, snitt och jonimplantation.

Vad är inbrottslarmsystem Vilka är de viktigaste komponenterna i inbrottslarmsystem Inbrottslarmsystem är utformade för att övervaka, upptäcka och avskräcka obehörig tillträde till din egendom.

Detta kan tyckas uppenbart, men hur kan du skilja ett bra inbrottslarm från ett dåligt?

Resultatet är en mycket kompakt och liten enhet som har dimensioner på 4x4 mm, 1. I denna lilla enhet, förutom det mekaniska systemet, finns det elektroniska kretsar för styrning, förvärv och konditionering av signalen som kan känna av miljön. Den första gruppen består av ett system med en enda frihetsgrad av en massa upphängd av en fjäder. Dessa strukturer är fria att röra sig i riktning mot den detekterade accelerationen.

inbrottslarmpanel .

De utgör den mobila förstärkningen av ett par kondensatorer anslutna till halvbryggan. På detta sätt förstärks, filtreras och omvandlas de förvärvade signalerna i digitala signaler med övervakning av specifika styrkretsar. De inkluderar kapacitiv, piezoresistiv, termisk, optisk, piezoelektrisk och tunnling. Under de senaste decennierna har många tekniska framsteg gjorts inom detta område och MEMS-accelerometrar används i miljöer med hög tillförlitlighet och börjar ersätta annan etablerad teknik.

MEMS-accelerometer kan användas som en sensor i förebyggande av jordbävningskatastrofer, eftersom en av de viktigaste egenskaperna hos MEMS-accelerometrar är det linjära frekvenssvaret på DC till cirka Hz, och denna förmåga erbjuder en förbättring vid mätning av markrörelse vid lägre frekvensband.

Eftersom MEMS-sensorer kan arbeta i ett brett temperaturområde kan de förhindra intrång utomhus och mycket spridda omkretsar. Egenskaper[ redigera ] En fördel med MEMS-accelerometrar är förmågan att mäta statiska accelerationer, såsom acceleration på grund av tyngdkraften.

Detta gör det möjligt för dem att ständigt verifiera att sensorns placering, baserad på MEMS-accelerometer, förblir oförändrad från installationen.

Om ändringen överskrider ett förutbestämt tröskelvärde genereras ett larm. Den har också möjlighet att installeras fristående på dedikerade stolpar. Systemet använder en elektromagnetisk fältgenerator som driver en tråd, med en annan avkänningstråd som löper parallellt med den. Avkänningstråden är ansluten till en signalprocessor som analyserar: amplitudförändringsmassa av inkräktare, hastighetsförändringsrörelse av inkräktare, förinställd störningstid inkräktaren är i mönstret.

Dessa objekt definierar egenskaperna hos en inkräktare och när alla tre detekteras samtidigt genereras en larmsignal.

Inbrottslarmsystem för hemmet Trådlöst hemlarmsystem kontrollpanel Ett huslarm Ett säkerhetslarm är ett system som är utformat för att upptäcka intrång, såsom obehörig åtkomst, i en byggnad eller andra områden, till exempel ett hem eller en skola.

Säkerhetslarm skyddar mot inbrottsstöld eller egendomsskada , samt mot inkräktare.

Barriären kan ge vertikalt skydd från marken till höjden på monteringsstolparna vanligtvis 4-6 meter höjd, beroende på antalet installerade sensorkablar. Det är vanligtvis konfigurerat i zoner med en längd på cirka meter. Fördel: Hög säkerhet svår att besegra, hög vertikal detekteringsfält. Nackdelar: Dyra, korta zoner som innebär mer elektronik och därmed en högre kostnad.

Vanligtvis installeras de mikrofoniska detekteringssystemen som sensorkablar fästa vid styva kedjetrådsstängsel, men vissa specialiserade versioner av dessa system kan också installeras som nedgrävda system under jord.

Beroende på vilken version som valts kan den vara känslig för olika frekvenser eller nivåer av buller eller vibrationer. Systemet är baserat på koaxial eller elektromagnetisk sensorkabel där styrenheten har förmågan att skilja mellan signaler från kabeln eller kedjetråden som skärs, en inkräktare som klättrar på staketet eller dåliga väderförhållanden.

Systemen är utformade för att detektera och analysera inkommande elektroniska signaler som tas emot från sensorkabeln och sedan generera larm från signaler som överskrider förinställda Villkor.

Systemen har justerbar elektronik för att tillåta installatörer att ändra larmdetektorernas känslighet för de specifika miljöförhållandena. Inställningen av systemet utförs vanligtvis under idrifttagningen av detekteringsanordningarna. Fördelar: Relativt billigt jämfört med andra system och enkelt att installera.

Nackdel med inbrottslarm:

Äldre system kan ha en hög frekvens av falska larm orsakade av vind och andra avstånd, även om nyare system använder DSP digital signalbehandling för att bearbeta signalen och kraftigt minska falska larm i vissa fall.

Taut wire fence system[redigera] Ett stram tråd omkrets säkerhetssystem är i grunden en oberoende skärm av spända snubbeltrådar vanligtvis monterade på ett staket eller en vägg. Alternativt kan skärmen göras så tjock att det inte finns något behov av ett stödjande kedjetrådsstängsel.

Dörrkontakter

Dörrkontakter kommer att kunna berätta för kontrollpanelen när en dörr öppnas, och beroende på dina inställningar kommer detta att flagga ett larm. En bra installatör kommer att kunna dölja eventuella ledningar för att inte väcka misstankar och fånga inkräktare av vakt.

Inbrottslarmsystem PPT .

Detta gör att du kan utlösa huvudlarmet på distans om någon lyckas bryta sig in utan att snubbla huvudlarmsystemet. På Spire utför vi 2 underhållskontroller per år – en på distans och en med ett besök i dina lokaler. Detta säkerställer att ditt system är i fullt fungerande skick året runt och ger dig den sinnesfrid du förtjänar när du lämnar ditt hem utan uppsikt. Med URN vet mottagaren exakt var larmet har gått så att de kan vidta åtgärder för att svara.

Ett Dualcom Digi Air-system håller en öppen kanal till din nyckelhållare, så att alla svarare varnas om ett larm direkt.

Vad händer härnäst?