Vad är ett låst sim-kort

vad är ett låst sim-kort

Från och med distribueras nya telefoner sällan med ett SIM-lås; [36] Gamla telefoner kan dock fortfarande vara låsta. Honduras[ redigera ] I Honduras finns det en allmän lag som är tillämplig på alla konsumentförhållanden som bedrivs på det nationella territoriet och tillhandahålls av fysiska eller juridiska personer, offentliga eller privata. I artikel 20 i denna lag anges de förbud som säljare är skyldiga att följa när de säljer en vara eller tillhandahåller en tjänst till människor.

Punkt 7 i denna artikel anger att det är förbjudet för en leverantör att "placera tätningar, lim, silvertejp eller liknande mekanismer som hindrar konsumenten från att fritt använda produkten, utom de mekanismer som används av tillverkaren för garantiändamål".

Även om förekomsten av denna lag fortsätter lokala operatörer att tillämpa SIM-begränsningar på de telefoner de säljer.

Hur man tar bort SIM-lås iPhone .

Men Hongkong-operatörer kan SIM-låsa en telefon för att skydda handenhetens subvention, för att genomdriva mobilabonnemangsavtal eller för att skydda mot stöld. Ursprungligen hade varje stat i Indien en annan mobilnätoperatör och roaming över stater var oöverkomlig. Det var billigare att byta SIM-kort än att betala höga roamingavgifter. Antalet mellanstatliga resenärer krävde olåsta telefoner. Vanligtvis säljs telefoner och SIM-kort separat. Mobiltelefontillverkare säljer telefoner direkt till kunder snarare än via nätoperatörer.

Dual

SIM-telefoner är ganska vanliga i bruk, med användare som väljer att ringa samtal med en billigare operatör som är lämplig för det specifika samtalet och tiden på dagen från en Dual SIM-telefon utan att ens stänga av den.

Taxorna skiljer sig fortfarande från en tjänsteleverantör till en annan och mellan olika taxesystem som tillhandahålls av samma operatör. Telecom Regulatory Authority of India TRAI är den oberoende tillsynsmyndigheten för telekommunikationsverksamheten i Indien, [41] etablerad för att kontrollera samtalspriser och lösa alla kommunikationsrelaterade problem och har övertaget när det gäller att fastställa samtalspriser.

Israel[redigera] Enligt arrangemangslagen som antogs den 29 december är israeliska flygbolag förbjudna att låsa telefoner som säljs av dem och är skyldiga att låsa upp alla telefoner som tidigare sålts utan kostnad.

Efter 18 månader måste SIM-låset tas bort. Nederländerna[ redigera ] Nederländska mobiloperatörer har ett avtal [44] med Nederländernas telekomregulator, OPTA, om att upprätta en uppförandekod [45] med avseende på SIM-låsning - närmare bestämt kan upplåsningsavgifter debiteras inom de första 12 månaderna och SIM-lås kan inte vara längre än 12 månader.

Således finns det inga SIM-låsningslagar i Nederländerna. Det spekuleras i att avsikten att låsa föranleddes av att Telecom New Zealand byggde sitt nya mobilnät baserat på UMTS-teknik, vilket gjorde det möjligt för telefoner att byta nätverk för första gången.

Fram till dess har Telecoms nät endast andra mobilnät vid den tiden baserades på CDMA-teknik. Efter påtryckningar från Commerce Commission gav Vodafone efter sin låspolicy och kommer att låsa upp alla låsta telefoner gratis när de har ägts i nio månader.

Du kan betala för att låsa upp den innan detta. Avgiften varierar beroende på hur länge det har gått sedan du köpte din mobiltelefon. Efter 12 månader kan du själv ange operatörslåskoden utan att betala för den. U5 kommer SIM låst till Ufone bara.

Hur låser du upp SIM-låst telefon

Inget annat SIM-kort kan användas på U5.

Samma artikel dikterar att kunden kan begära upplåsningskoden gratis efter 12 månader från inköpsdatumet, oavsett om kontraktet fortfarande är på plats. Det enda undantaget är om kunden säger upp avtalet innan det löper ut och betalar den återstående kostnaden, vid vilken tidpunkt kunden kan begära att enheten låses upp när som helst. Portugal[ redigera ] En studie sponsrad av den portugisiska tillsynsmyndigheten, ANACOM, om subventioner av mobiltelefoner och SIM-låsning drog slutsatsen att det inte finns några särskilda regleringsproblem med att erbjuda subventionerad SIM-låst utrustning i utbyte mot att underteckna ett kontrakt som binder en kund till ett visst nätverk.

Nätverksleverantörer får använda SIM-lås som de tycker passar, och de kan frivilligt ta bort dem om de väljer att göra det.

Hur man låser upp ett låst SIM-kort Joy Taylor Senast uppdaterad: apr.

Snälla, finns det någon i huset som kan hjälpa mig att ta bort SIM-låset på min iPhone?

I tidningen uppgav författaren att den genomsnittliga upplåsningsavgiften som tas ut av portugisiska transportörer är euro. Det fastställer också gränser för de avgifter som operatörer kan ta ut för att låsa upp en enhet medan den fortfarande är under kontrakt. Rumänien[ redigera ] Den rumänska telekomregulatorn ANCOM undertecknade en uppförandekod med flera rumänska operatörer som föreskriver att mobiloperatörer från och med den 1 september säljer Handenheter som är låsta i sitt eget nätverk måste informera kunderna om handenheten är låst och tillhandahålla upplåsning på begäran.

Det är "självreglering" av transportörerna för att förhindra tillsynsmyndigheten från att faktiskt införa regler för dem.

Om handenheten inte köps tillsammans med andra elektroniska kommunikationstjänster kommer mobiltelefonioperatören som säljer den att stå för upplåsningskostnaderna och kommer inte att binda terminalens upplåsning genom köp av andra tjänster eller genom betalning av andra avgifter. Priset som debiteras för att låsa upp telefoner kommer inte att överstiga kostnaderna för denna operation och operatörerna är skyldiga att möta upplåsningsförfrågningar inom 15 dagar.

De flesta mobiltelefoner som säljs i Ryssland har inte omfattande buntningar, anpassningar samt operatörsspecifika bloatware.

Vad är ett SIM-lås på iPhone .

Beeline-märkta telefoner är alltid låsta till sin nätoperatör. Att hindra upplåsning av telefonen kan vara olagligt om konsumenten har rätt till det. Sverige[ redigera ] I Sverige måste operatörer låsa upp telefoner efter 12 månader sedan köpet. Detta gäller både on-contract och pay as you go-telefoner. Men från och med har de flesta operatörer slutat låsa telefoner helt och hållet.

Swisscom började lyfta SIM-lås sedan juli Sunrise förbetalda mobiltelefoner har ett SIM-lås i 2 år från köpet. Hjälp till att uppdatera den här artikeln för att återspegla de senaste händelserna eller nyligen tillgänglig information.

Hur man fixar låst SIM Läs om hur och när du ska ta bort det här mallmeddelandet Många länder som anges nedan har någon form av SIM-låsningslagar som anger perioden för SIM-låsning och kostnaden för att få upplåsningskoder. Eftersom det inte finns någon konkurrens köper konsumenterna vanligtvis vanliga mobiltelefoner som inte är låsta till någon specifik operatör.

Januari Thailand är också ett annat land som förbjuder direkt SIM-låsning och som ett resultat säljs inga telefoner i marknaden subventioneras av transportörer. Fram till nyligen har mobiltelefontillverkare sina egna butiksfronter och mobiloperatörer är bara tjänsteleverantörerna. Telefonnumret. Utomeuropeiskt utplaceringsformulär om du är i militären. Del 1.

Carrier lock sim låst

När du är

klar klickar du på Godkänn och fyller sedan i formuläret som följer.

Steg 3: Därefter skickas en bekräftelselänk med den till din e-postadress. Klicka på länken för att validera att länken för upplåsningsbegäran endast är giltig i 24 timmar. Använd informationen för att låsa upp enheten. Del 2.

Vad är SIM-låsstift .

Klicka på Konton i det övre vänstra hörnet på skärmen för att öppna din T-Mobile-profil. Steg 2: Välj sedan din plan och klicka på Kontrollera för att bekräfta att du är berättigad att låsa upp iDevice.

Om du är, men din enhet ännu inte har låsts upp, vänligen kontakta kundsupportteamet. Del 3. Processen kan dock vara tråkig när du behöver för att ringa motsvarande operatör då och då för att kontrollera statusen för din SIM-upplåsning. Steg 2: Ange alla nödvändiga detaljer som krävs, till exempel IMEI-nummer, så att din iPhone kan registreras för upplåsning.

När du har bekräftat kommer du att bli ombedd att använda ett annat SIM-kort för att slutföra processen.

Denna process tar vanligtvis upp till 15 för att helt låsa upp din iPhone.