Vad är fotoelektrisk kolorimeter

Hur använder man fotoelektrisk kolorimeter? Här är en enkel steg-för-steg-guide för att visa dig hur den här enheten fungerar.

Typer av kolorimeter Fotoelektrisk kolorimeter: Arbetsprincip, användning och applikationer December 12, av admin Lämna en kommentar Kemiområdet är fullt av enheter som används för olika tester och mätningar. Att använda dessa enheter kräver bra teknik och lärande.

Det finns inget komplicerat i kolorimeterns princip och funktion.

Arbetet med den här enheten är baserat på det och du kan göra bättre om du förstår experimentet. Låt oss berätta med en steg-för-steg-guide för att lära dig hur du använder fotoelektrisk kolorimeter. Hela operationen utförs med hjälp av få linser, kolorimeter och en ljuskälla.

Typer av fotoelektrisk kolorimeter Postat den: Den fotoelektriska kolorimetern: Ett diagram över det grundläggande arrangemanget för en typisk kolorimeter ges i Fig

Det finns mätskrivare i kolorimetern också.

Först passerar du ljusvågorna genom vätskan. Se till med hjälp av linser att dessa vågor når mätanordningen. När dessa vågor som har samma våglängder passerar genom mätmätaren registreras en avläsning. Olika avläsningar görs genom att upprepa samma process. Därefter jämförs avläsningarna för att se de slutliga resultaten av vätskans förmåga att absorbera dessa ljusvågor.

arbetsprincip för kolorimeter .

Och så här utför du enkelt detta experiment med hjälp av fotoelektrisk kolorimeter.

För det första kan denna enhet användas för att mäta tillväxthastigheten för jäst eller bakteriematerial. Enheten är känd för sin högre noggrannhet för att göra saken. Fotoelektrisk kolorimeter används inte bara för laboratorieändamål inom kemiområdet. Vattenkvaliteten kan också mätas med hjälp av denna enhet.

Fotoelektrisk kolorimeter vs spektrofotometer

Olika kemikalier och deras egenskaper testas helt enkelt genom att använda denna fantastiska mätanordning. Denna lilla elektriska signal ökas i styrka av förstärkaren , och den förstärkta signalen passerar till en galvanometer eller digital avläsning, som kalibreras med logaritmisk skala och extinktionen kan läsas direkt.

Den blindlösning som inte innehåller det undersökta materialet tas först i kyvetten och avläses till noll utdöende, varefter testlösningen följs och extinktionen registreras direkt.

En bättre metod är att dela ljusstrålen , passera en del genom provet och den andra genom ämnet och balansera de två kretsarna för att ge noll.

vad är fotoelektrisk kolorimeter

Utrotningen bestäms från potentiometeravläsningen som balanserar kretsen.

fotoelektrisk kolorimeter pris .

UV-absorptionsspektrofotometri En spektrofotometer är en Sofistikerad typ av kolorimeter där monokromatiskt ljus tillhandahålls av ett galler eller prisma i stället för filter i vanlig kolorimeter. Bandbredden på ljuset som passeras av ett filter avslutas brett, så att det kan vara svårt att skilja mellan två föreningar med närbesläktad absorption med en kolorimeter.

Vissa föreningar absorberar starkt i det ultravioletta området och deras koncentration kan bestämmas med hjälp av en dyrare typ av spektrofotometer som arbetar ner till nm.

För e.

delar av fotoelektrisk kolorimeter

Ökningen i absorbans är proportionell mot enzymets koncentration. Vid pH 9. Minskningen av absorbansen vid nm är ett mått på urinsyranivån. Huvudkomponenterna i en enkel spektrofotometer visas i Fig-proteiner: Proteiner absorberar starkt vid nm beroende på deras innehåll av aminosyrorna tyrosin och tryptofan, och detta ger en känslig och icke-destruktiv form av analysen.

analog kolorimeter .

Nukleinsyror: Nukleinsyror och deras komponentbaser visar maximal absorption i området nm. Omfattningen av absorptionen av nukleinsyra är ett mått på deras integritet, eftersom de partiellt nedbrutna syrorna absorberar starkare än de ursprungliga materialen. Hemproteiner: Dessa konjugerade proteiner absorberas i det synliga området såväl som i UV-området i spektrumet på grund av hemgruppen. De synliga spektra för de oxiderade och reducerade formerna av cytokrom C är tillräckligt olika så att de relativa mängderna av dessa former kan bestämmas i en blandning.

Saker att komma ihåg: Den detaljerade driften av ett visst instrument måste erhållas genom att noggrant läsa bruksanvisningen.