Vad är hybridbilen

Högupplöst bild Viktiga komponenter i en hybrid elbil Batterihjälp: I ett elektriskt drivfordon ger lågspänningsbatteriet el för att starta bilen innan dragbatteriet är inkopplat; det driver också fordonstillbehör. Elektrisk generator: Genererar elektricitet från de roterande hjulen medan du bromsar och överför den energin tillbaka till dragbatteripaketet. Vissa fordon använder motorgeneratorer som utför både driv- och regenereringsfunktionerna.

Elektrisk dragmotor: Med hjälp av kraft från dragbatteripaketet driver denna motor fordonets hjul.

Avgassystem: Avgassystemet leder avgaserna från motorn ut genom avgasröret.

Använd hybridbilar gas Hybridelektriska fordon drivs av en förbränningsmotor och en eller flera elmotorer, som använder energi lagrad i batterier. Ett elhybridfordon kan inte anslutas för att ladda batteri.

En trevägskatalysator är utformad för att minska utsläppen från motorn i avgassystemet. Bränslepåfyllning: Ett munstycke från en bränsledispenser fästs på behållaren på fordonet för att fylla tanken.

Bränsletank bensin : Denna tank lagrar bensin ombord på fordonet tills det behövs av motorn. Styrenhet för kraftelektronik: Denna enhet hanterar flödet av elektrisk energi som levereras av dragbatteriet, styr hastigheten på den elektriska dragmotorn och vridmomentet den producerar.

Vilka är nackdelarna med en hybridbil? .

Vätskekrafthybrid[redigera] Chrysler minibuss, petrohydraulisk hybrid Fransk MDI petro-air hybridbil utvecklad med Tata Hydrauliska hybrid- och pneumatiska hybridfordon använder en motor eller regenerativ bromsning eller båda för att ladda en tryckackumulator för att driva hjulen via hydrauliska, flytande eller pneumatiska tryckgasdrivenheter.

I de flesta fall är motorn fristående från drivlinan, endast tjänar till att ladda energiackumulatorn. Överföringen är sömlös.

Regenerativ bromsning kan användas för att återvinna en del av den tillförda drivenergin tillbaka till ackumulatorn.

vad är en hybridbil Toyota

Petro-air hybrid[redigera] Ett franskt företag, MDI, har designat och har körmodeller av en petro-air hybridmotorbil. Systemet använder inte luftmotorer för att driva fordonet, utan drivs direkt av en hybridmotor. Motorn använder en blandning av tryckluft och bensin som injiceras i cylindrarna.

Bilindustrin fokuserade nyligen på denna hybridkonfiguration eftersom den nu visar löfte för introduktion i mindre fordon.

Hybridbil pris

Laddningsmotorn går med optimal hastighet och belastning för effektivitet och livslängd. I modern mening bevisade ett experiment lönsamheten hos små petrohydrauliska hybridvägfordon i En grupp studenter vid Minneapolis, Minnesotas Hennepin Vocational Technical Center, konverterade en Volkswagen Beetle-bil för att köras som en petrohydraulisk hybrid med hjälp av färdiga komponenter.

vad är hybridbilen

Accelerationen var mph på 8 sekunder, med en 1. Inga lätta material användes.

Ackumulatorkärlets storlek dikterar den totala energilagringskapaciteten och kan kräva mer utrymme än ett elektriskt batteri. Allt fordonsutrymme som förbrukas av ett större ackumulatorkärl kan kompenseras av behovet av en mindre laddningsmotor, i HP och fysisk storlek. Forskning pågår i stora företag och små företag. Fokus har nu flyttats till mindre fordon.

Systemkomponenterna var dyra vilket uteslöt installation i mindre lastbilar och bilar. En nackdel var att drivmotorerna inte var tillräckligt effektiva vid delbelastning.

hybrid elfordon .

Pumpen är mycket effektiv vid alla varvtalsområden och belastningar, vilket ger möjlighet till små tillämpningar av petrohydraulisk Hybrider. BMW i gav dubbelt mpg i stadskörning jämfört med standardbilen. Detta test använde standard 3, cc-motorn, med en mindre motor skulle siffrorna ha varit mer imponerande.

Utformningen av petrohydrauliska hybrider med väl tilltagna ackumulatorer gör det möjligt att minska en motor till genomsnittlig strömförbrukning, inte toppeffektförbrukning.

Fördel och nackdel med hybridbil När termen hybridfordon används hänvisar det oftast till ett hybridelfordon. En petroleumelektrisk hybrid använder oftast förbränningsmotorer med olika bränslen, vanligtvis bensin- eller dieselmotorer och elmotorer för att driva fordonet.

Toppeffekt tillhandahålls av den energi som lagras i ackumulatorn. En mindre, effektivare motor med konstant varvtal minskar vikten och frigör utrymme för en större ackumulator. Det är restriktivt och långt ifrån idealiskt att installera petrohydrauliska mekaniker i befintliga karosser som inte är konstruerade för hydrauliska inställningar. Ett forskningsprojekts mål är att skapa en ny bil med blank pappersdesign, för att maximera förpackningen av petrohydrauliska hybridkomponenter i fordonet. Alla skrymmande hydrauliska komponenter är integrerade i bilens chassi.

Vid vilken hastighet byter hybridbilar från batteridrift till bensindrift?

.

En design har hävdat att återvända mpg i tester genom att använda en stor hydraulisk ackumulator som också är bilens strukturella chassi. De små hydrauliska drivmotorerna är integrerade i hjulnaven som driver hjulen och backar till klös-tillbaka kinetisk bromsenergi. Navmotorerna eliminerar behovet av friktionsbromsar, mekaniska transmissioner, drivaxlar och U-fogar, vilket minskar kostnader och vikt. Hydrostatisk drivning utan friktionsbromsar används i industrifordon.

Den energi som skapas av stötdämpare och kinetisk bromsenergi som normalt skulle slösas bort hjälper till att ladda ackumulator.