Vad är kalla vevförstärkare

Kalkylator för kalla vevförstärkare Vad betyder det kalla vevförstärkaren? Och hur väljer jag ut lämpligt CCA-klassat batteri?

vad är kalla vevförstärkare

Generellt sett är det lättare att starta en motor i en varm miljö än i en kall. Om du bor i ett kallt klimat blir CCA-betyget en viktig faktor när du väljer ett nytt ersättningsbatteri för ditt fordon. Batteriets starteffekt försämras när batteriet åldras, så ett batteri med högre starteffekt bör ge dig mer självförtroende över tiden. Ersättningsbatterier bör vara lika med eller överstiga det ursprungliga batteriet i betyg.

Hur många kalla vevförstärkare behöver jag för en 4-cylindrig motor

Att byta ut ett batteri mot ett batteri som har en lägre CCA än originalutrustningen kan leda till dålig prestanda.

Även om vissa områden i U. Avorsakvi behöver, Om du bor i ett kallt klimat är CCA-betyget ett viktigare övervägande än om du bor i en varm ett. När CCA för batteriet du köper är mindre än det nominella värdet är det troligt att det resulterar i dålig prestanda. Och att använda ett lägre CCA-batteri än det ursprungliga batteriet kanske inte ger dig tillräckligt med ström för din bil.

Så använd lämplig CCA-klassificering som utgångspunkt.

Se till att ditt ersättningsbatteri har en CCA-klassificering som är densamma eller något överstiger originalbatteriet.

Kallt vevampdiagram Battery Council International har kommit med en serie standardiserade tester som gör det möjligt för alla batteritillverkare att lista specifikationer för sina batterier, baserat på resultatet av dessa standardiserade tester. En av mätningarna som kan bestämmas från dessa standardiserade tester är hur många kalla vevförstärkare CCA ett batteri kan generera.

Det betyder bara att den har mer kraft att vrida en motor i minusgrader. Många batterier levereras vanligtvis också med en MCA-vevförstärkare. Vad betyder det här? CCA betyder Kall Vevförstärkare, Den mäter hur mycket ström som mäts i ampere ett nytt, fulladdat 12V-batteri kan leverera i 30 sekunder samtidigt som 7 bibehålls.

Hur många kalla vevförstärkare behöver jag för en V8

Så för samma batteri kommer vevförstärkarens nummer att vara högre än CCA-numret på grund av den varmare temperaturen.

Normalt tillhandahåller fordonstillverkare CCA-krav för varje modell och motor de producerar. Du kan också cakulera Cold Cranking Amp själv. Till exempel avrundas en CC-motor till 3. Hur fungerar dessa siffror med bilbatteriet CCA? Att tillämpa den tumregeln som vi nämnde tidigare skulle innebära: Ett CCA-batteri skulle vara mer än tillräckligt för en kubiktum V4-motor, men otillräckligt för en kubiktum V8-motor.

Ett bilbatteri får endast uppfylla minimikraven för CCA för att fungera bra.