Vad är laboratorieapparater i kemi

20 Laboratorieapparater och deras användning .

Det är en platt, eldriven metallplatta som kan nå höga temperaturer. Värmeplattor används för att värma vätskor, fasta ämnen och gaser, och de kan användas i kombination med olika typer av behållare. Provrör Provrör är cylindriska, tunnväggiga glas- eller plastbehållare med en öppen ände och en rundad eller konisk ände. De används för att hålla, blanda och värma små mängder flytande eller fasta prover.

Kemilaboratorieapparater och deras användningsområden

Provrör finns i olika storlekar, och de kan användas med en mängd olika tillbehör, såsom gummiproppar eller provrörsställ.

Spektrofotometer En spektrofotometer är en anordning som används för att mäta mängden ljus som absorberas av ett prov. Det används ofta i analytisk kemi för att mäta koncentrationen av ett ämne i en lösning. Enheten fungerar genom att leda ljus genom provet och mäta intensiteten hos ljuset som kommer ut. Centrifug En centrifug är en maskin som används för att separera blandningar av vätskor eller fasta ämnen baserat på deras densitet.

Det fungerar genom att snurra en behållare med hög hastighet, vilket gör att de tätare komponenterna rör sig mot botten.

Centrifuger används ofta i biologisk och kemisk forskning för att separera och rena prover.

vad är laboratorieapparater i kemi

Den mäter koncentrationen av vätejoner i lösningen och ger ett numeriskt värde som sträcker sig från 0 till mikroskop Ett mikroskop är en anordning som används för att förstora små föremål och visa dem i detalj. Den består av en eller flera linser som arbetar tillsammans för att förstora objektet.

50 vanliga laboratorieapparater deras användningsområden

Mikroskop används ofta i biologisk och kemisk forskning för att se celler och andra små strukturer.

Omrörningsplatta En omrörningsplatta är en anordning som används för att röra vätskor i ett laboratorium. Den består av en magnetisk omrörningsstång som är placeras i vätskan och roteras med hjälp av ett magnetfält som genereras av omrörningsplattan. Rörplattor används ofta i kemisk forskning för att blanda lösningar och skapa homogena blandningar. Autoklav En autoklav är en anordning som används för att sterilisera laboratorieutrustning och tillbehör.

Den använder högtrycksånga för att döda bakterier och andra mikroorganismer på ytor.

Autoklaver används ofta i mikrobiologi och andra biologiska vetenskaper för att säkerställa att laboratorieutrustning är fri från kontaminering. Exsickator En exsickator är en förseglad behållare som används för att avlägsna fukt från ett prov. Det används ofta i analytisk kemi för att säkerställa noggrannheten i viktmätningar. Exsickatorn innehåller ett torkmedel, såsom kiselgel eller kalciumsulfat, som absorberar fukt från luften inuti behållaren.

Lista över kemilaboratorieutrustning PDF .

Refraktometer En refraktometer är en anordning som används för att mäta brytningsindex för en substans. Det fungerar genom att skina ett ljus genom ämnet och mäta brytningsvinkeln. Refraktometrar används ofta i analytisk kemi för att mäta koncentrationen av ett ämne i en lösning. Separatorittratt En separatoritratt, även känd som en separationstratt, är en laboratorieapparat som används för att separera oblandbara vätskor.

Typer av laboratorieapparater

Glasvaror Glasvaror är en av de vanligaste typerna av laboratorieapparater.

50 Laboratorieapparater och deras användning pdf Laboratorieapparater Laboratorieapparater Laboratorieapparater avser de olika verktyg, utrustning och instrument som används i vetenskapliga laboratorier för att utföra experiment och forskning.

Dessa apparater spelar en viktig roll för noggrannheten och tillförlitligheten hos vetenskapliga data, vilket säkerställer att experiment kan replikeras och verifieras av andra forskare.

Den innehåller föremål som bägare, kolvar, provrör och pipetter. Dessa föremål är vanligtvis gjorda av borosilikatglas, som tål höga temperaturer och kemiska reaktioner. Plastvaror, tillverkade av olika typer av plast, är en annan kategori av laboratorieapparater. Det används ofta när glas inte är lämpligt, till exempel i situationer med frätande ämnen eller när lätta och engångsmaterial krävs.

Metallvaror Metalware omfattar laboratorieapparater tillverkade av metaller eller metallegeringar. Exempel inkluderar deglar, tång, spatlar och klämmor.

Metalware är känt för sin hållbarhet och motståndskraft mot höga temperaturer. Uppvärmningsutrustning Uppvärmningsutrustning, såsom Bunsen-brännare och kokplattor, är avgörande för att genomföra experiment som kräver kontrollerad uppvärmning. Dessa apparater gör det möjligt för forskare att värma eller koka ämnen, vilket underlättar olika kemiska reaktioner och processer.

Mätinstrument Mätinstrument, såsom termometrar, Vågar och graderade cylindrar är viktiga för att få noggranna mätningar av volym, massa, temperatur och andra fysikaliska egenskaper.

Dessa instrument gör det möjligt för forskare att kvantifiera sina observationer och analysera data effektivt. Vanliga laboratorieapparater Låt oss nu utforska några vanliga exempel på laboratorieapparater i olika kategorier: Bägare Bägare är cylindriska behållare med en platt botten och en pip för enkel hällning. De finns i olika storlekar och används för att hålla, blanda och värma vätskor under experiment.

Bägare är märkta med graderade linjer för att underlätta volymmätningar.

Flaskor, även kända som Erlenmeyerkolvar, är triangulära behållare med smal hals och platt botten.

Vilka är de 10 laboratorieapparaterna och deras användningsområden? .

De används ofta för att hålla och blanda vätskor. Kolvens koniska form möjliggör effektiv virvling och blanda utan överdriven stänk. Pipetter Pipetter är smala glas- eller plaströr som används för exakt mätning och överföring av små mängder vätskor.

De finns i olika typer, såsom volymetriska pipetter och mikropipetter, och är viktiga för noggrann dosering under experiment. Bunsenbrännare Bunsenbrännare är gasbrännare som producerar en låga för uppvärmning av ämnen. De består av en metallbas med en justerbar luftventil och ett vertikalt rör för gasförsörjning.

Bunsen-brännare ger en kontrollerad och konsekvent värmekälla, vilket gör dem oumbärliga i laboratorier. Termometrar Termometrar är instrument som används för att mäta temperatur.

35 Laboratorieapparater och deras användning Läs alla artiklar relaterade till kemiapparater Kemi är ett område som är starkt beroende av laboratorieexperiment , och framgången för något experiment beror till stor del på kvaliteten på den utrustning som används.

I ett kemilaboratorium används ett brett spektrum av specialiserade apparater, var och en med ett unikt syfte och funktion.

De består vanligtvis av ett glasrör fyllt med en vätska som kvicksilver eller alkohol som expanderar eller kontraherar med temperaturförändringar. Termometrar gör det möjligt för forskare att övervaka och kontrollera temperaturen på reaktioner och ämnen. Säkerhetsglasögon Säkerhetsglasögon är skyddsglasögon som är utformade för att skydda ögonen från kemiska stänk, flygande partiklar och andra potentiella faror i laboratoriet.

De är en viktig säkerhetsåtgärd för alla som arbetar med farliga ämnen eller utrustning.

Korrekt hantering och underhåll

För att säkerställa laboratorieapparatens livslängd och noggrannhet är korrekt hantering och underhåll avgörande. Här är några riktlinjer att följa: Rengöring och sterilisering Regelbunden rengöring och sterilisering av laboratorieapparater är avgörande för att förhindra korskontaminering och säkerställa exakta resultat.

Glas och metallvaror ska rengöras med lämpliga rengöringsmedel eller lösningsmedel, följt av sköljning med destillerat vatten.

Plastvaror kan behöva autoklaveras eller blötläggas i desinfektionsmedel. Förvaring och organisation Korrekt lagring och organisation av laboratorieapparater hjälper till att upprätthålla deras tillstånd och tillgänglighet. Glasvaror ska förvaras i utsedda skåp, borta från direkt solljus och överdriven värme.

Plastvaror och metallvaror bör förvaras i torra utrymmen för att förhindra korrosion.