Vad är mitt timpris

Om du är gift, kryssa i rutan "Gift". På samma sätt kryssar du i rutan "Blind" om du är blind.

lön till timräknare faktiskt .

vad är mitt timpris

Om du betalar tillbaka ett studielån för en kurs som startade före den 1 september, kryssa i "Plan 1

", om du betalar tillbaka ett studielån för en kurs som startade den 1 september eller senare, kryssa i "Plan 2". Om du betalar tillbaka ett lån för en forskarutbildning, kryssa för "Postgraduate". Du kan nu välja det skatteår som du vill beräkna. När du är klar klickar du på knappen "Beräkna! Du kommer att kunna se bruttolön, beskattningsunderlag, skatt, socialförsäkring och studielånsåterbetalningar på årliga, månatliga, veckovisa och dagliga baser.

Mer information om skattesatser här.

Lön till timpriskalkylator .

Skattesatserna och trösklarna fastställs av den skotska regeringen. Du klassas som boende i Skottland om det är där din huvudsakliga bostad är. Mer information finns här och här. Stäng jobbstödssystemet Permitteringssystemet skulle ersättas av jobbstödssystemet i november, men permitteringssystemet har förlängts och jobbstödssystemet kan införas senare under året. Detta system erbjuder stöd till arbetsgivare som gradvis återgår till arbetet.

Om du vill vara säker på att det här taket tillämpas på beräkningarna markerar du rutan.

Lönekalkylator

Stäng Sänk inte pensionsavgifterna när du är permitterad För vissa människor, även om det belopp de får betalt har minskat, beräknas deras pensionsavgifter fortfarande på deras fulla lön.

Om detta gäller dig, kryssa i den här rutan så använder räknaren din fulla lön för att räkna ut de pensionsavgifter som ska tillämpas. Stäng momskod Om du känner till din skattekod anger du den här för att få en mer exakt beräkning av den skatt du ska betala.

Om du är osäker på din skattekod, lämna den bara tom och standard kommer att tillämpas. Stäng studielån Det finns flera metoder för att återbetala studielån, och mer än en kan gälla dig.

Om du började din grundkurs före den 1 september, eller om du bodde i Nordirland, kommer ditt lån att återbetalas under "Plan 1". Om din kurs startade den 1 september eller senare och du bodde i England eller Wales, kommer du att betala tillbaka ditt lån genom Plan 2.

Från april väljer du Plan 4 om du bodde i Skottland även om du tog ut ditt lån innan Lån för forskarutbildning återbetalas genom Postgraduate Loan-planen. Markera relevanta rutor för att se avdragen. Mer information finns på sidan Om.

Hur man beräknar timpris från veckolön Ersättningar och källinformation Frivilliga avdrag Detta kraftfulla verktyg kan stå för upp till sex olika timpriser och fungerar i alla 50 stater.

Se vanliga frågor om beräkning per timme betala.

Detta behandlas som en engångsbetalning under en enda löneperiod. Istället för de vanliga kolumnerna i resultattabellen ser du dina årliga summor och en jämförelse av din bonusperiod med en normal period. Eftersom de flesta arbetsgivare inte inkluderar bonusutbetalningar i beräkningen av pensionsavdrag, gör räknaren inte heller några ändringar i pensionerna under bonusperioden. Stäng pensionsavgifter Om du betalar in till ett pensionssystem genom att få en procentandel av din lön avdragen av din arbetsgivare, anger du procentsatsen i fältet "Pensionsavgift".

timlön

Om du inte vet hur stor procentsats du bidrar med kan du istället välja att ange beloppet, i kronor och pence, som du bidrar med från varje lönebesked.

Välj vilken typ av pension du har, antingen en automatisk inskrivning av arbetsgivarpension, en annan icke-automatisk inskrivning arbetsgivarpension, ett löneuppoffringssystem eller en privat pension. Om din pension inte är automatisk inskrivning kan du välja om ditt bidrag baseras på hela din bruttolön eller din "kvalificerande inkomst", vilket är det belopp du tjänar mellan de tröskelvärden för automatisk registrering som beskrivs i föregående stycke.

Om dina övertidsbetalningar eller bonusar är föremål för pensionsavgifter, kryssa i dessa rutor dessa gäller automatiskt för automatisk inskrivningspension.

Om du får kontantbidrag, till exempel bilbidrag eller mobiltelefonbidrag, och detta också ingår i din pensionsgrundande lön, kryssar du i rutan "Inkludera kontantbidrag".

månadslön till timräknare . Stäng barnomsorgskuponger Om du får

barnomsorgskuponger som en del av ett löneuppoffringsprogram anger du månadsvärdet på kupongerna som du får i rutan. Om du gick med i kupongsystemet före den 6 april markerar du rutan. Stäng löneoffer Du kan komma överens med din arbetsgivare om att avtalsenligt minska din lön med ett visst belopp, i utbyte mot vissa icke-kontanta förmåner.

Från april kommer de flesta system bara att spara National Insurance på värdet av dessa förmåner.

Lön till timdiagram Skatteår Hur man använder timlönekalkylatorn Timpriskalkylatorn hjälper dig att se vad den lönen fungerar att vara. Undrar du vad din årslön är?

Om ditt system är skattebefriat, kommer du också att spara inkomstskatt på det belopp du offrar. Om du deltar i ett sådant system anger du det belopp du offrar i rutan välj endast NI eller skattebefriad enligt ditt system och välj om detta är årligen, månadsvis eller veckovis.

Ersättningar och källinformation Frivilliga avdrag Detta kraftfulla verktyg kan stå för upp till sex olika timpriser och fungerar i alla 50 stater. Se vanliga frågor om beräkning av timlön.

Letar du efter hanterad lön och förmåner för ditt företag? För att skydda sig Från risk- och navigeringsregler väljer många arbetsgivare att arbeta med en lönetjänstleverantör , som kan automatisera lönecheckberäkningar. Läs mer om hur du beräknar löner. Bestäm först det totala antalet arbetade timmar genom att multiplicera timmarna per vecka med antalet veckor på ett år Därefter dela detta nummer från årslönen.

Hur beräknar jag skatter från lönecheck?