Vad är neo-kalvinism

Och de var en hämtningsrörelse.

Neo calvinism vs ny kalvinism

De försökte hävda att reformerad ortodoxi har resurser att engagera det moderna livet på ett helt nytt och friskt sätt. Så låt mig bara driva två utmaningar från denna neo-kalvinistiska rörelse för oss att överväga, som vi utforskar på ett djupare sätt i vår senaste bok, Neo-Calvinism: A Theological Introduction. Så vad menar vi med ortodox men ändå modern? Ortodox i den meningen att se det förflutna, särskilt våra trosbekännelser och trosbekännelser, som resurser snarare än hinder för att engagera det moderna livet.

Återskapa en helt ny teologi och lämna det förflutna bakom dig.

Kuyper och Bavinck var bestämt emot det.

Problem med neo-kalvinism Gray Sutanto ger en kort historisk översikt över neokalvinismen med hjälp av två av de övergripande utmaningar som teologin försöker ta itu med. Så, vad är neo-kalvinism?

De var konfessionella, reformerta teologer. De bekände till exempel de tre formerna av enhet. De publicerade viktiga verk från hög reformert ortodoxi, inklusive Leidensynopsis, verk från Franciscus Junius eller till och med Gisbertus Voetius. Och ändå hävdade de att vi borde vara moderna, inte i den meningen att vi stöder modernismen, utan i betydelsen att erkänna att även idag är Gud fortfarande suverän, Gud är fortfarande den som arbetar bakom kulisserna, vi är fortfarande gjorda till Guds avbild, även om vi är 19: e, 20-talet, 21-talets människor, som moderna människor.

Så i ett exempel på detta argumenterade Kuyper och Bavinck när man överväger invändningarna mot den kristna tron i den moderna världen, överväga deras påstående, till exempel, att kristendomen är emot frihet eller kristendomen är emot mångfald.

Kristendomen är emot tolerans. Eftersom naturalismen omedelbart hävdar att all religion är reducerbar till vidskepelse, och därför kommer ateism och naturalism att driva en slags ny enhetlighet som går emot det religiösa medvetandet hos majoriteten av världen.

neokalvinismen en teologisk introduktion

Så medan vi i den kristna tron ser människor som skapade till Guds avbild. Vi ser därför att den religiösa impulsen är absolut viktig. All kunskap påverkas av den sanna kunskapen om Gud genom återlösning i Kristus. Första Mosebok -28 har beskrivits som ett kulturellt mandat.

Det är mandatet att odla och utveckla skapelsen.

fem punkter av kalvinism .

Guds goda skapelse har störts av fallet. Återlösning är en återställelse av skapelsen. Varje sfär eller sektor av livet har sitt eget distinkta ansvar och auktoritet som utformats av Gud - till exempel samhällen som ägnar sig åt dyrkan, civil rättvisa, jordbruk, familj etc. Därför bör varken religiösa institutioner eller en institution för civilrätt, det vill säga, staten söka totalitär kontroll eller någon reglering av mänsklig verksamhet utanför deras begränsade kompetens.

Vad är kalvinism Källa: [4] [ självpublicerad källa ] Jesus är Herre över hela skapelsen.

Tanken att allt liv ska återlösas.

Dualismer är påstått falska förgreningar, dikotomier, kontraster eller motsättningar, såsom dualismen mellan natur och nåd som [påstås] dominerade mycket av skolastiken. Enligt den neokalvinistiska synen är naturen den av Gud skapade och upprätthållna kosmiska ordningen, inte en "icke-övernaturlig" kategori, och nåden är Guds medel för att förnya den kosmiska ordningen, det är inte något "icke-skapande" som läggs till naturen om än eskatologiskt i fullbordad förhärligande av kroppslig uppståndelse till evigt liv och kosmisk omvandling av de nya himlarna och jorden.

Struktur och riktning.

vad är neo-kalvinism

Struktur betecknar skapade lagar och normer för andra skapade saker. Riktning betecknar relativ avvikelse eller överensstämmelse med normer; först och främst om det mänskliga hjärtats centrala orientering mot eller bort från Gud i Kristus. Gud upprätthåller försynen den skapade ordningen, håller tillbaka möjlig ondska och ger icke-frälsande goda gåvor till hela mänskligheten trots deras fall i synd, Guds förbannelse och hans slutliga fördömande av de oförlösta.