Vad är optionshandel

Optionshandel involverar också två parter: innehavaren, köparen och författaren kallas ibland säljaren.

Alternativ handelsplattformar .

Innehavare är investerare som köper kontrakt, medan författare skapar dem. Innehavaren betalar författaren en premie för rätten att sälja eller köpa ett lager vid ett visst datum. Optionshandel är tilltalande eftersom det kan göra det möjligt för en innehavare att satsa på hur en aktie kommer att prestera utan att riskera mer än sin initiala investering.

Och även om det kanske låter enkelt, kan strategierna för optionshandel vara komplexa.

Optionshandel för nybörjare

Det finns många andra regler, risker och undantag. Framgång i optionshandel kräver en stark förståelse för alternativ ordförråd , jargong och nyckelbegrepp. De mest grundläggande typerna av kontrakt är vilka alternativ handlare kallar samtal och sätt. För att sammanfatta: Innehavare köper kontrakt.

Optionshandel förklaras .

De kan utöva sin rätt att sälja eller köpa den underliggande aktien innan avtalet löper ut.

Om kontraktet löper ut värdelöst kommer innehavaren på sin höjd att förlora sin initiala investering. Säljare eller författare av kontrakt kan göra vinst på de premier de debiterar köpare. Detta innebär också att förlusterna under vissa omständigheter kan vara obegränsade. Så optionsinvesterare måste vara beväpnade med en viss nivå av förtroende och kunskap om aktiemarknaden för att fatta välgrundade beslut. Vanligtvis handlar människor optioner av tre skäl: säkring, spekulation eller vinst.

Kurs för handel med optioner

Här tittar vi på fyra sådana strategier: långa samtal, långa puts, täckta samtal, skyddande puts och straddles.

Optionshandel kan vara komplex, så var noga med att förstå riskerna och belöningarna innan du dyker in. Köpsamtal Långa samtal Det finns några fördelar med handelsalternativ för dem som vill göra en riktad satsning på marknaden. Om du tror att priset på en tillgång kommer att stiga, kan du köpa en köpoption med mindre kapital än själva tillgången.

Krav på handel med optioner .

Samtidigt, om priset istället faller, är dina förluster begränsade till premien som betalats för optionerna och inte mer.

Detta kan vara en föredragen strategi för handlare som: Är "hausse" eller säker på en viss aktie, börshandlad fond-ETF eller index och vill begränsa risken Vill använda hävstång för att dra nytta av stigande priser Alternativ är i huvudsak hävstångsinstrument genom att de tillåter handlare att förstärka den potentiella uppåtriktade fördelen genom att använda mindre belopp än vad som annars skulle krävas om handel med den underliggande tillgången själv.

Ett standardoptionskontrakt på en aktie kontrollerar aktier i det underliggande värdepapperet.

Eftersom optionsavtalet kontrollerar aktier, gör näringsidkaren effektivt en affär på aktier. Potentiell vinst är obegränsad eftersom alternativet Payoff kommer att öka tillsammans med det underliggande tillgångspriset fram till utgången, och det finns teoretiskt ingen gräns för hur högt det kan gå.

Vad är optionshandel med exempel Vissa strategier för handel med optioner kan potentiellt begränsa risken för förlust, skydda investeringar mot marknadsvolatilitet eller göra vinst. Bland oro för inflation, kriget mellan Ryssland och Ukraina och stigande oljepriser växer optionshandeln.

vad är optionshandel

Detta är en föredragen strategi för handlare som: Är baisse på en viss aktie, ETF eller index, men vill ta mindre risk än med en kortförsäljningsstrategi Vill utnyttja hävstång för att dra nytta av fallande priser En säljoption fungerar effektivt i exakt motsatt riktning än hur en köpoption gör, med säljoptionen ökar värdet när priset på det underliggande minskar. Även om kortförsäljning också tillåter en näringsidkare att dra nytta av fallande priser, är risken med en kort position obegränsad eftersom Det finns teoretiskt ingen gräns för hur högt ett pris kan stiga.

Med en säljoption, om det underliggande hamnar högre än optionens lösenpris, kommer optionen helt enkelt att löpa ut värdelös.

Den maximala vinsten från positionen är begränsad eftersom det underliggande priset inte kan sjunka under noll, men som med en lång köpoption utnyttjar säljoptionen näringsidkarens avkastning. Det är i huvudsak ett uppåtriktat samtal som säljs i ett belopp som skulle täcka den befintliga positionsstorleken. På detta sätt samlar den täckta samtalsskrivaren optionspremien som inkomst, men begränsar också den underliggande positionens uppåtriktade potential.

Detta är en föredragen position för handlare som: Förvänta dig ingen förändring eller en liten ökning av det underliggande priset och samla in hela optionspremien Är villiga att begränsa uppåtpotentialen i utbyte mot lite skydd mot nedsidan En täckt samtalsstrategi innebär att köpa aktier i den underliggande tillgången och sälja en köpoption mot dessa aktier.

Strategier för handel med optioner Läs mer om våra redaktionella policyer Optioner är en form av derivatkontrakt som ger köpare av kontrakten, optionsinnehavarna, rätt men inte skyldighet att köpa eller sälja ett värdepapper till ett valt pris någon gång i framtiden.

Optionsköpare debiteras ett belopp som kallas premie av säljarna för en sådan rättighet.

När näringsidkaren säljer samtalet samlas optionens premie in, vilket sänker kostnadsbasen på aktierna och ger ett visst nedåtskydd. I gengäld, genom att sälja optionen, går näringsidkaren med på att sälja aktier i det underliggande till optionens lösenpris och därigenom begränsa näringsidkarens uppåtriktade potential. I utbyte mot denna risk ger en täckt köpstrategi ett begränsat skydd på nedsidan i form av den premie som erhålls vid försäljning av köpoptionen.

I själva verket sätter denna strategi ett lägre golv under vilket du inte kan förlora mer.