Vad är parafrasering av plagiering

Parafrasering Parafrasering är användningen av dina egna ord för att uttrycka författarens idéer utan att ändra betydelsen. Parafrasering betyder inte bara att ordna om eller ändra några ord från originalet. Hur man omskriver: Uttryck författarens idéer med dina egna ord.

plagiering ord för ord

Tänk på författarens mening. Använd inte den ursprungliga meningsstrukturen. Se manualer för former av citat och referenser i olika stilar.

Plagiering uppstår när eleverna byter ord, ordnar om meningar eller använder synonymer när de parafraserar originaltexten. Parafrasering innebär att uttrycka andras idéer med dina egna ord, så ett citat måste tillhandahållas.

Vad är acceptabel omskrivning? Godtagbar parafras 1 Godtagbar parafras 2 Liksom torka kan överskott av nederbörd och översvämningar också bidra till epidemier av vattenburna infektionssjukdomar, i detta fall på grund av dålig sanitet till följd av avrinning från överväldigade avloppsledningar eller förorening av vatten av boskap.

Källa: Shuman,

E.Idéerna är fortfarande författarens och kredit måste ges. Plagiat uppstår inte bara när man lånar ord utan också idéer. Exempel 1: Omskrivning - Rätt version Ursprungligt källmaterial Företag spelar en enorm roll i arbetskraftsutveckling, men många miljöer är ogästvänliga för lärande, och affärsmål kan misslyckas med att tjäna eleven. Den konkurrenskraftiga globala ekonomin har fått arbetsgivare att intressera sig mer för utveckling av mänskliga resurser eftersom det är genom människor, inte teknik, som konkurrensfördelar uppnås.

Studentens version Även om företagsvärlden representerar ett stort inflytande i anställdas utbildning, är det viktigt hur denna utbildning positivt påverkar arbetsresultaten oavsett elevens utbildningsintressen.

Trots ett ökande intresse för arbetskraften som konkurrensfördel för organisationer, ekonomiska intressen verkar vara över pedagogiska Bierema, Källa: Bierema, L. Flytta bortom prestanda paradigmer i utveckling av mänskliga resurser.

Parafrasering plagiatkontroll

Hayes Eds. Referens: Bierema, L. Analys: Observera att passagen slutar med ett citat av författaren APA-stil. Huvudidéerna i stycket uttrycks i olika ord, men argumentet är detsamma som författarens. Kredit ges till källan.

Observera dock att källan till bilden inte nämns. Läsaren vet inte var bilden kommer ifrån.

Vad är plagiering .

En referens för bilden måste tillhandahållas. Exempel 2: Omskrivning - Korrekt användning Ursprungligt källmaterial Företag spelar en enorm roll i arbetskraftsutveckling, men många miljöer är ogästvänliga för lärande, och affärsmål kan misslyckas med att tjäna eleven. Studentens version enligt Bierema , även om Företagsvärlden representerar ett stort inflytande i anställdas utbildning, det som är viktigt är hur denna utbildning positivt påverkar arbetsresultaten oavsett elevens utbildningsintressen.

Det ökande intresset för utveckling av mänskliga resurser är ett tecken på vikten av människor som större resurser i organisationer.

parafraseringsverktyg .

Analys: Författarens idéer uttrycks med olika ord som parafraserar OCH källan citeras i början av texten APA-stil. Godtagbar parafras 1 Godtagbar parafras 2 Liksom torka kan överskott av nederbörd och översvämningar också bidra till epidemier av vattenburna infektionssjukdomar, i detta fall på grund av dålig sanitet till följd av avrinning från överväldigade avloppsledningar eller förorening av vatten av boskap.

vad är parafrasering av plagiering

Källa: Shuman, E. Globala klimatförändringar och infektionssjukdomar.

New England Journal of Medicine; , 12, Hämtad från nejm.

skillnad mellan plagiering och parafrasering Hoppa till sammanfattande citat Lägg in citatinformation som används ord för ord från källan och ange författarens namn, publiceringsår, sidnummer och referens enligt den valda citatstilen. För citat på 40 ord eller mer, använd blockindrag.

Använda synonymer Ett överflöd av nederbörd kan också vara en faktor för att sprida infektionssjukdomar som bärs av vatten, vanligtvis som ett resultat av överfyllda avlopp och föroreningar från husdjur Shuman, ändrad meningsstruktur När det finns ett överflöd av nederbörd kan två situationer uppstå: avlopp kan överflöda och vatten kan förorenas av närvaron av boskap, som båda kan leda till utbrott av vattenburna sjukdomar Shuman, exempel 2 Original acceptabel omskrivning Nuvarande politiska och ekonomiska incitament gynnar industrin och andra intressegrupper på bekostnad av hälsan: överväga subventioner som betalas för majsbaserat jordbruk och massproducerade bearbetade livsmedel, tobaksintäkterna som genereras i länder med en statligt ägd tobaksindustri, industriell tillväxt inför miljöföroreningar och spridningen av den stillasittande bil- och tv-kulturen.

Källa: Venkat Narayan, K.

Globala icke-komunierbara sjukdomar - där världar möts. New England Journal of Medicine, ;