Vad är rmc cancer

Om tumörer ses kan din läkare vilja ta prov på dem innan du påbörjar andra behandlingar för att få en korrekt bedömning4. Särskilda tester som kallas immunohistokemi kan köras på tumören för att bekräfta en RMC-diagnos.

Renal medullärt karcinom stadium 4

överlevnad

Eftersom RMC är så sällsynt rekommenderas att korrekta biopsiprover lagras5 och att du hänvisas till en specialist som har erfarenhet av att behandla denna typ av cancer innan du gör något annat6. Ju tidigare lämplig behandling kan påbörjas, desto bättre blir resultatet - för alla cancerpatienter.

Referenser 1 Davis CJ, et al. J Surg Pathol. Arch Pathol Lab Med. Pediatr blodcancer.

njur medullärt karcinom överlevande

Resultat vid röntgenundersökning är ospecifika och kan avslöja en massa djupt inne i njuren.

vad är rmc cancer

Förhoppningen är att tidig upptäckt kan leda till bättre resultat, men screening är för närvarande inte genomförbar. Det är därför utgör en betydande ledningsutmaning. På grund av den uppenbara benägenheten för tumören att sprida sig till centrala nervsystemet har det föreslagits att profylaktisk kraniospinalbestrålning bör övervägas. Epidemiologi[ redigera ] Från och med har det rapporterats ungefär fall av njurmedullärt karcinom.