Vad är rvu

Ersättningsnivå för RVU Vad är värdet av de tjänster du tillhandahåller dina patienter? Medan ingen faktor definierar ersättningen för dina läkare, är RVU en faktor som fungerar som en indikator för att definiera värdet av medicinska behandlingar, procedurer och tjänster du erbjuder. Det gör det

inte bara möjligt för patienter att spara pengar på sin vård, men det gör det möjligt för läkare att fokusera mer på förebyggande vård och kronisk tillståndshantering. TempDev kan stödja din medicinska fakturering med det ramverk av support och tjänster som bäst uppfyller dina behov.

Denna RVU påverkar direkt hur många patienter de kan behandla inom varje tidsram. Ju fler patienter dina läkare behandlar, desto mer intäkter tjänar de.

rvu sjuksköterska utövare

De överväger inte heller andra uppgifter eller krav som kommer att sakta ner arbetsflödena för alla inblandade. Felbehandling MP RVU I ersättningen beaktas kostnaden för ansvarskostnader, särskilt som Vissa tjänster och förfaranden kräver mer täckning på grund av risken i samband med sjukvården.

vad är rvu

Det kan överväga allt från kostnaden för byggnadsutrymmet, kontorsutrustning, kontors- och medicinska förnödenheter och andra driftskostnader för kliniken eller medicinsk praxis. För att hjälpa dig att bättre förstå och effektivisera dina medicinska faktureringsprocesser erbjuder TempDev bästa praxis, utbildning och praktiska lösningar för att omforma ditt arbetsflöde och stödja din personal.

Med stöd från NextGen Revenue Cycle Management TempBill kan du dramatiskt förbättra din medicinska faktureringscykel, vilket är positivt för alla organisationer.

Kontakta oss här eller genom att ringa på RVU eliminerar alla risker för läkaren relaterade till arbetsgivarens förhandlade priser, kapiterade avgifter, minskningar av ersättningsnivåer eller misslyckande eller förseningar i samlingar. Dessutom kommer en RVU-baserad kompensationsmodell att belöna den läkare som kan arbeta snabbare, trots resultat, och kommer att straffa en metodisk läkare som tar mer tid med sina patienter och kan uppnå bättre resultat.

Rvu medicinsk betydelse

RVU-modellen belönar effektivitet, men inte nödvändigtvis kvalitet.

För att fastställa ersättning i ett nytt anställningsarrangemang kan arbetsgivaren knyta ersättningen som ska betalas till läkarmedarbetaren till hans eller hennes historiska RVU-produktivitet eller till RVU-riktmärken som publiceras i nationella undersökningar. Det finns nationellt erkända företag som publicerar läkarersättningsundersökningar årligen. Dessa undersökningar jämför läkarersättning baserat på specialitet och geografisk plats.