Vad är syftet med routern

Vanligtvis är de optimerade för låg kostnad. Distributionsroutrar är ofta ansvariga för att upprätthålla servicekvaliteten över ett WAN i ett brett nätverk , så de kan ha mycket minne installerat, flera WAN-gränssnittsanslutningar och betydande databehandlingsrutiner ombord. De kan också tillhandahålla anslutning till grupper av filservrar eller andra externa nätverk. De tenderar att vara optimerade för hög bandbredd, men saknar några av funktionerna i kantroutrar.

En router kan innehålla en brandvägg , VPN-hantering och andra säkerhetsfunktioner, eller de kan hanteras av separata enheter.

Routrar utför också ofta nätverksadressöversättning, vilket begränsar anslutningar som initieras från externa anslutningar men inte erkänns som en säkerhetsfunktion av alla experter. En router i ett lokalt nätverk LAN för en enda organisation kallas en inre router. En router som drivs i Internet-stamnätet beskrivs som exteriör router.

Subscriber edge router kallas även en kundkantrouter : Ligger vid kanten av abonnentens nätverk och använder också EBGP till leverantörens autonoma system.

Det används vanligtvis i en företagsorganisation. Kärnrouter : Finns i ett autonomt system som ryggrad för att bära trafik mellan kantroutrar.

skillnad mellan router och switch

Internet-stamnät: Internet har inte längre en tydligt identifierbar ryggrad, till skillnad från sina föregångare. Se standardfri zon DFZ. De stora Internetleverantörernas systemroutrar utgör vad som kan anses vara den nuvarande Internet-ryggraden. En ISP-kärnrouter används för att koppla samman sina kant- och gränsroutrar.

Core-routrar kan också ha specialiserade funktioner i virtuella privata nätverk baserat på en kombination av BGP- och Multiprotocol Label Switching-protokoll. Användningen av routrar av åtkomstservertyp utvidgades med tillkomsten av Internet, först med uppringd åtkomst och ytterligare en återuppkomst med rösttelefontjänst.

Större nätverk använder vanligtvis flerskiktsväxlar , med lager-3-enheter som används för att helt enkelt koppla samman flera undernät inom samma säkerhetszon, och växlar med högre lager vid filtrering, översättning, lastbalansering eller andra funktioner på högre nivå krävs, särskilt mellan zoner.

Vad är router i nätverk och hur det fungerar .

Namngivna gränssnittsmeddelandeprocessorer IMPs , dessa datorer hade i grunden samma funktionalitet som en router gör idag. Idén till en router som heter gateway vid den tiden kom ursprungligen genom en internationell grupp av datornätverksforskare som heter International Networking Working Group INWG. Inrättades som en informell grupp för att överväga de tekniska frågorna som är inblandade i att ansluta olika nätverk, blev det en underkommitté till International Federation for Information Processing senare att år.

Först anslöt de olika typer av nätverk, såsom seriella linjer och lokala nätverk.

Vad är router i nätverk Från Wikipedia Enhet som vidarebefordrar datapaket mellan datornätverk Den här artikeln handlar om nätverksenheten.

För träbearbetningsverktyget, se Router träbearbetning.

För det andra rörde det sig om anslutningslösa enheter som inte hade någon roll i att säkerställa att trafiken levererades på ett tillförlitligt sätt och lämnade denna funktion helt till värdarna. Idén utforskades mer detaljerat, med avsikt att producera ett prototypsystem som en del av två samtidiga program. Från mitten och i s fungerade allmänna minidatorer som routrar.

Moderna höghastighetsroutrar är nätverksprocessorer eller högspecialiserade datorer med extra hårdvaruacceleration som läggs till för att påskynda både vanliga routningsfunktioner, såsom paketvidarebefordran, och specialiserade funktioner som IPsec-kryptering.

Det finns betydande användning av Linux och Unix mjukvarubaserade maskiner, som kör öppen källkod routingkod, för forskning och andra applikationer. Cisco IOS-operativsystemet utformades oberoende. Ytterligare information: Routning och IP-routing Huvudsyftet med en router är att ansluta flera nätverk och vidarebefordra paket som är avsedda antingen för direkt anslutna nätverk eller fler fjärrnätverk.

Typer av routrar .

En router anses vara en lager-3-enhet eftersom dess primära vidarebefordringsbeslut baseras på informationen i lager-3 IP-paketet, särskilt mål-IP-adressen. När en router tar emot ett paket söker den igenom sin routningstabell för att hitta den bästa matchningen mellan paketets mål-IP-adress och en av adresserna i routningstabellen. När en matchning har hittats kapslas paketet in i datalänkramen för lager 2 för det utgående gränssnittet som anges i tabellposten.

En router tittar vanligtvis inte på paketnyttolasten, [30] utan bara på lager-3-adresserna för att fatta ett vidarebefordringsbeslut, plus eventuellt annan information i rubriken för tips om till exempel QoS för tjänstekvalitet.

För ren IP-vidarebefordran är en router utformad för att minimera tillståndsinformationen som är associerad med enskilda paket. Dessa är vanliga routrar för hemnätverk och Internetåtkomst.

3 huvudfunktioner för en router .

De flesta tjänsteleverantörer tillhandahåller fullfjädrade trådlösa routrar som standardutrustning. Virtuell router Virtuella routrar är programvara som gör att vissa routerfunktioner kan virtualiseras i molnet och levereras som en tjänst. Dessa routrar är idealiska för stora företag med komplexa nätverksbehov.

De erbjuder flexibilitet, enkel skalbarhet och lägre inträdeskostnad. En annan fördel med virtuella routrar är minskad hantering av lokal nätverkshårdvara.

Vad är syftet med en router i en nätverk Hur fungerar en router Routrar kan också ge säkerhet. Inbäddad brandvägg och innehållsfiltreringsprogramvara ger ett extra skydd mot oönskat innehåll och skadliga webbplatser utan att påverka din onlineupplevelse.

Hur man väljer routrar för småföretag Anslutningar Var noga med antalet och typerna av portar som telefon, Ethernet, kabel och USB för att se till att du kan ansluta nödvändiga enheter.

Kom ihåg att oanvända portar är bra att ha, eftersom de låter dig utöka nätverket vid behov. Bandbredd Tillräcklig bandbredd är viktigt för användarupplevelsen. Det säkerställer maximal prestanda för flera användare: ju fler användare, desto större bandbredd behövs. Du kan utöka ditt företags nätverk genom att lägga till ytterligare routrar eller nav om det behövs, men otillräcklig bandbredd någonstans i nätverket kan orsaka flaskhalsar.

Trådlös kapacitet Wi-Fi är en självklarhet, men det finns olika standarder. Den senaste Wi-Fi 6 Wi-Fi 6-routrar är bakåtkompatibla med gamla Wi-Fi-standarder.

Förenklad installation och hantering De flesta routrar har ett webbläsarbaserat gränssnitt som ansluter direkt till routern för installation och administration. Men många tillverkare erbjuder nu mobilappar som är speciellt utformade för sina enheter och ger mer intuitiva gränssnitt och enklare installation.

Router vs modem

Vissa routrar har också brandväggsprogramvara som kontinuerligt skannar inkommande data efter potentiell skadlig kod och virus.

Ett annat viktigt verktyg är MAC Media Access Control-adressfiltrering, som använder enhetsspecifika ID för att screena användare och bygga en vitlista eller svartlista för nätverksåtkomst. Flexibilitet Överväg routrar som har minst en Power over Ethernet PoE-port. PoE tillhandahåller både data- och elströmförsörjning till externa enheter som trådlösa åtkomstpunkter, VoIP-telefoner, IP och kameror.

PoE eliminerar kablar och ger ytterligare flexibilitet till dina nätverk.

Automatiska uppdateringar Routrar innehåller programvara som kräver uppdateringar för att upprätthålla prestanda och säkerhet. Många tillverkare uppdaterar programvaran automatiskt, vilket är att föredra eftersom det händer i bakgrunden utan någon åtgärd från din sida. Konfigurationer som kan ändras av användare Med den här funktionen kan du hantera nätverkstrafik, gästnätverk, föräldrakontroll och säkerhetsinställningar. Processen är lättare att hantera om routerns konfiguration kan hanteras från en app i motsats till ett webbläsargränssnitt.

vad är syftet med routern