Vad är wbc

De attackerar och dödar parasiter och cancerceller och hjälper till med allergiska reaktioner. Problem som påverkar vita blodkroppar Antalet vita blodkroppar kan vara lågt av flera skäl. Detta inkluderar när något förstör cellerna snabbare än kroppen kan fylla på dem. Eller när benmärgen slutar göra tillräckligt med vita blodkroppar för att hålla dig frisk.

Vita blodkroppar kallas också

När antalet vita blodkroppar är lågt löper du stor risk för sjukdom eller infektion, som kan leda till ett allvarligt hälsohot.

Din vårdgivare kan göra ett blodprov för att se om antalet vita blodkroppar är normalt. Om ditt antal är för lågt eller för högt kan du ha en störning i vita blodkroppar. Ett antal sjukdomar och tillstånd kan påverka vita blodkroppar: Svagt immunförsvar.

Cancerbehandlingar, såsom kemoterapi eller strålbehandling kan förstöra vita blodkroppar och lämna dig i riskzonen för infektion. Ett högre än normalt antal vita blodkroppar betyder vanligtvis att du har någon typ av infektion.

Vita blodkroppar multipliceras för att förstöra bakterierna eller viruset.

Vad är ett farligt antal vita blodkroppar Symtom på inflammation och autoimmuna sjukdomar kommer att vara olika, beroende på inflammationsområdet och typen av sjukdom. Du kan också behöva detta test om du har en sjukdom som försvagar ditt immunförsvar eller tar medicin som sänker ditt immunsvar.

Myelodysplastiskt syndrom. Detta tillstånd orsakar onormal produktion av blodkroppar. Detta inkluderar vita blodkroppar i benmärgen. Cancer i blodet. Cancer inklusive leukemi och lymfom kan orsaka okontrollerad tillväxt av en onormal typ av blodkroppar i benmärgen.

Vita blodkroppar fungerar

Detta resulterar i en kraftigt ökad risk för infektion eller allvarlig blödning.

Myeloproliferativ sjukdom. Denna sjukdom hänvisar till olika tillstånd som utlöser överdriven produktion av omogna blodkroppar. Detta kan resultera i en ohälsosam balans mellan alla typer av blodkroppar i benmärgen och för många eller för få vita blodkroppar i blodet. Leverantören kommer att rengöra hälen eller fingertoppen med alkohol och peka på platsen med en liten nål.

Typer av WBC .

Leverantören kommer att samla några droppar blod och lägga ett bandage på webbplatsen.

Behöver jag göra något för att förbereda mig för testet? Du behöver inga speciella preparat för ett vitt blodvärde. Finns det några risker med testet? Efter ett blodprov kan du ha lätt smärta eller blåmärken på den plats där nålen sattes in, men de flesta symtom försvinner snabbt.

World Baseball Classic vinnare Vad är vita blodkroppar? Ditt blod består av röda blodkroppar, vita blodkroppar, blodplättar och plasma.

vad är wbc

Det finns mycket liten risk för ditt barn eller barn med ett nålstick test. Ditt barn kan känna sig lite nypa när webbplatsen är petad, och ett litet blåmärke kan bildas på platsen. Detta bör försvinna snabbt. Vad betyder resultaten? Ett högt antal vita blodkroppar kan innebära att du har ett av följande villkor: En bakteriell eller virusinfektion En inflammatorisk sjukdom som reumatoid artrit En allergi Vävnadsskada från en brännskada eller operation Ett lågt antal vita blodkroppar kan innebära att du har ett av följande villkor: Benmärgsskada.

Detta kan orsakas av infektion, sjukdom eller behandlingar som kemoterapi.

Om du har frågor om dina resultat, prata med din vårdgivare.

WBC normalt intervall .

Läs mer om laboratorietester, referensområden och förstå resultat. Finns det något annat jag behöver veta om ett vitt blodvärde? Resultat av vita blodvärden jämförs ofta med resultaten från andra blodprover, inklusive en blodskillnad. Ett bloddifferentialtest Visar mängden av varje typ av vita blodkroppar, såsom neutrofiler eller lymfocyter.

WBC-typer och funktion .

Neutrofiler riktar sig mestadels mot bakterieinfektioner. Lymfocyter riktar sig mestadels mot virusinfektioner. En högre än normal mängd neutrofiler kallas neutrofili. En lägre mängd än normalt kallas neutropeni. En högre än normal mängd lymfocyter är känd som lymfocytos.