Vad är ytspänning av vatten

Vilka är effekterna av ytspänning Följaktligen kan ytspänning också mätas i SI-systemet som joule per kvadratmeter och i cgs-systemet som ergs per cm2. Eftersom mekaniska system försöker hitta ett tillstånd av minsta potentiella energi , en fri vätskedroppe antar naturligt en sfärisk form, som har minsta yta för en given volym.

Vattenytan beter sig som en elastisk film: insektens fötter orsakar indragningar i vattenytan, vilket ökar dess yta [10] och tendens att minimera ytkrökningen så att vattenområdet skjuter insektens fötter uppåt.

Separation av olja och vatten i detta fall orsakas vatten och flytande vax av en spänning i ytan mellan olika vätskor. Denna typ av ytspänning kallas "gränssnittsspänning", men dess kemi är densamma.

Tårar av vin är bildandet av droppar och nitar på sidan av ett glas som innehåller en alkoholhaltig dryck. Dess orsak är en komplex interaktion mellan de olika ytspänningarna av vatten och etanol ; Det induceras genom en kombination av ytspänningsmodifiering av vatten med etanol tillsammans med etanol som avdunstar snabbare än vatten.

Vattenpärlor på ett blad B. Vatten som droppar från en kran C. Vattenstriders stannar på toppen av vätskan på grund av ytspänning D. Lavalampa med interaktion mellan olika vätskor: vatten och flytande vax Tensider[ redigera ] Ytspänning är synlig i andra vanliga fenomen, särskilt när ytaktiva ämnen används för att minska den: Såpbubblor har mycket stora ytor med mycket liten massa.

Bubblor i rent vatten är instabila.

Tillsatsen av ytaktiva ämnen kan dock ha en stabiliserande effekt på bubblorna se Marangoni-effekten.

Exempel på ytspänning

Tensider minskar faktiskt ytspänningen hos vatten med en faktor tre eller mer. Emulsioner är en typ av kolloid där ytspänning spelar en roll. Små fragment av olja suspenderad i rent vatten kommer spontant att montera sig i mycket större massor. Men närvaron av ett ytaktivt ämne ger en minskning av ytspänningen, vilket möjliggör stabilitet hos små droppar olja i huvuddelen av vatten eller vice versa.

Ytans krökning och tryck[ redigera ] Ytspänningskrafter som verkar på en liten differentiell yta av ytan.

Men om du rör tältmaterialet med fingret bryter du ytspänningen och regnet droppar igenom. Tvål och tvättmedel hjälper till att rengöra kläder genom att sänka vattnets ytspänning så att det lättare suger in i porer och smutsiga områden.

vad orsakar ytspänning i vatten

I Hay-testet sprinklas pulveriserat svavel på urinytan. Det kommer att flyta på normal urin, men sjunka om S. Tvätta med kallt vatten Den främsta anledningen till att använda varmt vatten för tvätt är att dess ytspänning är lägre och det är ett bättre vätmedel.

Men om tvättmedlet sänker ytspänningen kan uppvärmningen vara onödig.

vad är ytspänning av vatten

Ytspänningsdesinfektionsmedel Desinfektionsmedel är vanligtvis lösningar med låg ytspänning.