Vad ärhttp

Vad är HTTP-begäran .

För att starta en programanvändarsession måste en interaktiv autentisering via webbprograminloggning utföras. Om du vill stoppa en användarsession måste en utloggningsåtgärd begäras av användaren. Den här typen av åtgärder använder inte HTTP-autentisering utan en anpassad autentisering med hanterade webbprogram. Begärandemeddelandet, avsnittet för svarshuvudet och svarstexten markeras. HTTP definierar metoder som ibland kallas verb, men ingenstans i specifikationen nämns verb för att ange önskad åtgärd som ska utföras på den identifierade resursen.

Vad den här resursen representerar, oavsett om befintliga data eller data som genereras dynamiskt, beror på serverns implementering.

Ofta motsvarar resursen en fil eller utdata från en körbar fil som finns på servern.

http-exempel

Alla klienter kan använda vilken metod som helst och servern kan konfigureras för att stödja valfri kombination av metoder. Om en metod är okänd för en intermediär kommer den att behandlas som en osäker och icke-idempotent metod. Det finns ingen gräns för antalet metoder som kan definieras, vilket gör att framtida metoder kan specificeras utan att bryta befintlig infrastruktur.

Metodnamn är skiftlägeskänsliga.

Hur fungerar HTTP .

GET-begäranden bör endast hämta data och bör inte ha någon annan effekt. Detta gäller också för vissa andra HTTP-metoder. Detta möjliggör bokmärkning och delning och gör GET-svar berättigade till cachelagring, vilket kan spara bandbredd. W3C har publicerat vägledande principer för denna distinktion och säger: " Design av webbapplikationer bör informeras av ovanstående principer, men också av relevanta begränsningar.

Detta är användbart för att hämta representationsmetadata i svarshuvudet, utan att behöva överföra hela representationen.

Användningsområden inkluderar att kontrollera om en sida är tillgänglig via statuskod och snabbt hitta storleken på en fil Innehållslängd.

Vad är HTTPS Begärande- och svarsmeddelanden via anslutningar[ redigera ] Data utbyts genom en sekvens av begärande-svarsmeddelanden som utbyts av en transportanslutning på sessionsnivå.

En HTTP S-server som lyssnar på den porten accepterar anslutningen och väntar sedan på en klients begäran.

POST POST-metoden begär att målresursen bearbetar representationen som omges i begäran enligt målresursens semantik. Till exempel används den för att skicka ett meddelande till ett internetforum , prenumerera på en e-postlista eller slutföra en online shopping transaktion. Förbättringar och uppdateringar av HTTP version 1.

vad ärhttp

HTTP version 2.

HTTP fullständigt formulär

HTTP version 3. Servern behandlar en begäran, som tas upp av klienten, och även server och klient känner varandra endast under det aktuella budet och svarstid. Alla typer av innehåll kan utbytas så länge servern och klienten är kompatibla med den. När data har utbytts är servrar och klienter inte längre anslutna.

Vad är HTTP i datornätverk HTTP version 0. HTTP version 1.

Det är ett protokoll för begäran och svar baserat på klient- och serverkrav.

Det är ett anslutningslöst protokoll eftersom servern inte kommer ihåg någonting om klienten och klienten inte kommer ihåg något om servern efter att anslutningen har stängts. Det är ett tillståndslöst protokoll eftersom både klient och server inte förväntar sig något av varandra men de kan fortfarande kommunicera.