Vad använder armén

Vissa gevär i AR-stil använder en alternativ kortslagig gaskolvdesign lånad från ArmaLite AR, där en metallstav trycker mot bulthållaren, driven av en kolv som ligger strax bakom pipgasporten. Denna kolvdesign håller geväret renare genom att inte tömma in i mottagaren.

Vad står AR och AK för .

För att teoretiskt minska risken för slamavfyrning har HK och dess civila variant MR en egenutvecklad tändstiftssäkerhet i bulten. Sådana fäststiftsskydd kan hindra överdelen från att arbeta med standardhammare av ARtyp i full höjd som är placerade i eldledningsgruppen på den nedre.

De flesta civila varianter kopierar också den funktionen. Överensstämmelse med statliga eller lokala restriktioner[ redigera ] Vissa gevär i AR-stil begränsar användningen av löstagbara magasin för att följa statliga bestämmelser.

Den använder också en proprietär bultbärare på grund av det vinklade buffertröret och en proprietär brandkontrollgrupp som flyttar utlösa bakåt. Jämförelse med militära versioner[ redigera ] Den halvautomatiska civila AR introducerades av Colt i Den primära skillnaden mellan de civila halvautomatiska gevären och de militära attackgevären är selektiv eld.

Använder militären AR-15 .

De flesta komponenter är utbytbara mellan halvautomatiska och utvalda eldgevär, inklusive magasin, sikten, övre mottagare, pipor och tillbehör. Civila gevär har vanligtvis tum 41 cm eller längre pipor för att följa den nationella skjutvapenlagen. Den halvautomatiska bulthållaren har en längre blixtspår för att förhindra att bulten kopplas in med en automatisk sear. På grund av en minskning av massan är buffertfjädern tyngre. På select-fire-versionen har hammaren en extra sporre som interagerar med den extra auto-sear som håller den tillbaka tills bultbärargruppen är helt i batteri, när den automatiska elden väljs.

Svängstiftet kan också vara något större i diameter.

Dessa karbiner har blivit populära för polisanvändning i trånga stadsområden, och den hopfällbara stötstocken kompenserar för den extra tjockleken på kroppspansar. Den kortare cylindern krävde att gasporten flyttades närmare kammaren och utsatte det självlastande systemet för högre tryck och temperaturer vilket ökade belastningen på rörliga delar som bultklackar och extraktor.

AR 15 Från Wikipedia omdirigerar den fria encyklopedin Klass av halvautomatiska gevär "AR15" hit.

För andra betydelser, se AR15 (olika betydelser).

Även om Colt erbjöd en tyngre tum 51 cm pipa för förbättrad noggrannhet från och med , kan ökad pipvikt försämra ergonomisk balans; så kortare pipor har dominerat den senaste gevärsproduktionen. Dessa konfigurationer sträcker sig från standardgevär i full storlek med tum 51 cm fat, till korta karbinlängdsmodeller med tum 41 cm fat, justerbara längdstockar och optiska sikten, till lång räckvidd Målmodeller med tum 61 cm fat, bipoder och kraftfulla kikarsikten. National Shooting Sports Foundation uppskattade att cirka 5 miljoner till 10 miljoner gevär i AR-stil fanns i USA.

Positionering av AR-säkerheten är en förbättring jämfört med traditionella bultverkande jaktgevär.

Många stater kräver att jägare använder tidskrifter med reducerad kapacitet. Flera stater förbjuder användning av. Dessa övre mottagargrupper kan ha olika piplängder och sikten och kan avfyra olika patroner. En jägare med en enda nedre mottagare kan ha en övre mottagare med a.

M4A1 Järn sikten ArmaLite AR [not 2] är en select-fire, [not 1] gasdriven, luftkyld, magasinmatad gevär tillverkad i USA mellan och ArmaLite AR var utformad för att vara ett lätt gevär och för att avfyra en ny höghastighets, lätt, liten kaliberpatron för att tillåta infanterister att bära mer ammunition.

Dimensionerna av Övre och nedre mottagare ursprungligen designade för 5. Enligt en undersökning från Georgetown University av vapenägare i USA var det dock problematiskt att ha två olika kalibrar inom det militära systemet samtidigt och begäran avslogs. Mottagandet var entusiastiskt, och i , ytterligare 1, skickades AR. Skadorna orsakade av 5.

Ar-15 betydelse

De stora sår som observerades av soldater i Vietnam orsakades faktiskt av kulfragmentering, som skapades av en kombination av kulans hastighet och konstruktion. Armén rapporterade att endast M14 var lämplig för service, men Vance undrade över opartiskheten hos dem som utförde testerna.

Han beordrade arméns generalinspektör att undersöka de testmetoder som användes; generalinspektören bekräftade att testarna var partiska mot M McNamara beordrade dess antagande, trots att de fick rapporter om flera brister, framför allt avsaknaden av en förkromad kammare.

Armén insisterade dock på införandet av en framåtriktad hjälp för att hjälpa till att trycka in bulten i batteriet i händelse av att en patron inte lyckades sitta in i kammaren.

Flygvapnet, Colt och Eugene Stoner ansåg att tillägget av en framåtriktad assist var en omotiverad kostnad. I november godkände McNamara U. De flesta AR-gevär i U. Strax efter att USA: s militär antog M16-geväret introducerade Colt sina halvautomatiska Colt AR-gevär, som de marknadsför till civila och brottsbekämpning. Colt fortsätter att använda AR-namnet för dessa gevär.

m16 .

Regeringens kaliber.

Liksom det senare M16-geväret flyttades deras laddningshandtag från under bärhandtaget som AR till baksidan av mottagaren.

vad använder armén

Deras främre syn hade en mer triangulär form. De hade platta nedre mottagare utan upphöjda ytor runt magasinbrunnen. Deras bult håller Öppen enhet saknade en upphöjd nedre ingreppsyta och hade en lutande och tandad yta som måste kopplas in med en bar tumme, pekfinger eller tumnagel på grund av bristen på denna yta.

m4 karbin

Detta gjordes som den ursprungliga tumvridningshastigheten för att bara stabilisera 55-kornskulan som användes i 5. Detta interna kolvverkningssystem designat av Eugene Stoner kallas vanligtvis ett direkt impingementsystem, men det använder inte ett konventionellt direktimpingementsystem.

Det är enkelt att montera, modifiera och reparera med några enkla handverktyg och en plan yta att arbeta på. AR: s övre mottagare innehåller förstocken, laddningshandtaget, gasoperativsystemet, pipan, bult- och bultbärarenheten.