Vad betyder audionom

Audiologen som tillhandahåller audiologisk rehabilitering gör det genom ett omfattande program av terapeutiska tjänster, enheter, rådgivning och andra hanteringsstrategier.

Medicinsk audiologi Definition av en audionom Definition av en audiolog Audionomer är yrkesverksamma som arbetar med autonom praxis för att främja hälsosam hörsel, kommunikationskompetens och livskvalitet för personer i alla åldrar genom förebyggande, identifiering, bedömning och rehabilitering av hörsel, hörselfunktion, balans och andra relaterade system.

Audionomen är den professionella som ansvarar för att identifiera försämringar och dysfunktion i hörsel-, balans- och andra relaterade system.

Funktionell diagnos av vestibulära störningar och hantering av balansrehabilitering är en annan aspekt av audionomens professionella ansvar. Audionomer bedriver forskning som är relevant för alla dessa områden. ASHA-certifierade audionomer slutför en övervakad forskarutbildning eller en liknande övervakad yrkeserfarenhet under slutförandet av doktorsexamen som beskrivs i ASHA-certifieringsstandarderna.

Demonstration av fortsatt professionell utveckling är mandat för upprätthållandet av certifikatet för klinisk kompetens i audiologi.

Hur man blir audionom

De ger råd till familjer genom en ny diagnos av hörselnedsättning hos spädbarn och hjälper till att lära ut hanterings- och kompensationsförmåga till sent döva vuxna. De hjälper också till att utforma och implementera personliga och industriella hörselsäkerhetsprogram, hörselscreeningprogram för nyfödda, [2] hörselscreeningprogram för skolor och tillhandahåller speciella eller specialanpassade öronproppar och andra hörselskyddsanordningar för att förhindra hörselnedsättning.

Audionomer är utbildade för att utvärdera perifera vestibulära störningar som härrör från patologier i vestibulära del av innerörat.

Dessutom arbetar många audionomer som hörsel- eller akustikforskare i forskningskapacitet.

Audionomlön

Audionomer är utbildade i anatomi och fysiologi, hörapparater, cochleaimplantat, elektrofysiologi, akustik, psykofysik och psykoakustik, neurologi, vestibulär funktion och bedömning, balansstörningar, rådgivning och kommunikationsalternativ som teckenspråk.

Audionomer kan också köra ett neonatalt hörselscreeningsprogram som har gjorts obligatoriskt på många sjukhus i USA, Storbritannien och Indien.

vad betyder audionom

I fann en rapport från CareerCast att yrket som audionom var det tredje minst stressiga jobbet som undersöktes.

I en biografisk profil av Robert Galambos , Hallowell Davis krediteras för att ha myntat termen i s och säger att den då rådande termen "aurikulär träning" lät som en metod för att lära människor hur man vickar öronen.