Vad betyder ingen fracking

varför använder företag fracking

Kommer din stat att frackas nästa? Men när fracking sprider sig över Amerika kämpar samhällen tillbaka - och Center for Biological Diversity arbetar för att förbjuda detta växande hot. Andra skadar huden eller reproduktionssystemet. Bevis ökar i hela landet att dessa kemikalier - liksom metan som frigörs genom fracking - tar sig in i akviferer och dricksvatten. Fracking kan frigöra farliga petroleumkolväten, inklusive bensen och xylen.

Varför är fracking bra

Det ökar också marknära ozonnivåer, vilket ökar människors risk för astma och andra luftvägssjukdomar.

Djurlivet är också i fara. Fisk dör när frackingvätska förorenar strömmar och floder. Två dömdes till 16 månaders fängelse och den tredje 15 månader, efter att ha dömts för att ha orsakat olägenhet för allmänheten.

vad betyder ingen fracking

En fjärde åtalad fick en månads villkorlig dom efter att ha vädjat skyldig till samma brott. De var de första miljöaktivisterna som fick fängelsestraff för att ha arrangerat en protest i Storbritannien sedan massintrånget av Kinder Scout i Detta förbud initierades av gräsrotsaktivister från Dryden Resource Awareness Coalition som började samla in underskrifter för en omröstningsåtgärd i I , kodifierade New Yorks statliga lagstiftare ett förbud mot fracking permanent i sin budget, utgör ett mer omfattande åtagande för att stoppa fracking än de verkställande åtgärder som vidtagits av guvernör Cuomo i