Vad betyder narcissistiska tendenser

Vilka är de 5 huvudsakliga vanorna hos en narcissist?

Narcissistiskt beteende finns på ett spektrum. Mildare beteenden kanske inte påverkar relationer mycket, medan allvarligare beteenden kan innebära missbruk och kontroll. När narcissistiskt beteende blir ett mönster kan det orsaka betydande skada. Vissa människor med extrem narcissism har NPD. Detta är ett psykiskt hälsotillstånd där narcissistiska övertygelser och beteenden kvarstår på lång sikt och är genomgripande på alla områden i livet. Detta inkluderar relationer.

Personer med NPD bedriver ofta relationer som är självbetjänande, använder andra för att få vad de vill ha, vilket i missbruk eller aggression.

narcissistiskt beteende Sammanfattning Narcissistiskt beteende i relationer kan resultera i att en person fokuserar på sina egna önskemål och behov på bekostnad av andra.

De kan förvänta sig mycket av andra men ger lite i gengäld eller tror att de är överlägsna sin partner.

Personer med NPD har svårt upprätthålla relationer som ett resultat. När dessa beteenden är sällsynta kan de orsaka irritation eller en engångskonflikt, men de skadar inte nödvändigtvis förhållandet permanent. Narcissistiskt beteende blir ett allvarligare problem om en person: använder sin partner för att få status, rikedom eller beundran från andra behandlar sin partner som en tjänare eller ett objekt, som bara existerar för att tjäna sina behov korsar gränser med liten ånger, till exempel genom att ha utomäktenskapliga affärer eller spendera besparingar utan att be lögner för att täcka upp sitt beteende, Att låta dem fortsätta göra vad de vill utan konsekvens berättar för sin partner att de har tur att vara med dem så att de är lättare att manipulera gaslights sin partner så att all kritik av beteendet verkar mindre trovärdig hotar att lämna förhållandet, skada sig själva eller skada andra för att få sin vilja Människor med narcissistiska tendenser eller NPD kan också bete sig på liknande sätt mot familjemedlemmar.

Narcissism kan allvarligt påverka andras välbefinnande.

vad betyder narcissistiska tendenser

Den har länkar till: Psykiska hälsotillstånd: En studie av personer med nära relationer till någon med narcissism fann höga ångest och depression.

narcissist betydelse Avundsjuk på andra eller tror att andra är avundsjuka på dem Hur diagnostiseras NPD? Är NPD genetiskt?

Priserna var högre än för vårdgivare av personer med andra humör- eller personlighetsstörningar. Missbruk: Även om personer med narcissistiska drag verkar ha hög självkänsla är den ofta bräcklig. Detta innebär att de kan reagera ilsket eller våldsamt på upplevd kritik eller förlust av överlägsenhet över andra.

Detta kan leda till kontrollerande beteende och missbruk.

Exempel på narcissistiskt beteende .

Hanteringsstrategier inkluderar att sätta personliga gränser och försiktigt gå bort om de bryts. Detta är dock inte alltid lätt att göra. Ringa din partner a Narcissist hjälper inte heller. Istället bör du fokusera på ditt välbefinnande och bestämma vad du är villig att tolerera.

Vilka är egenskaperna hos en narcissist

Kan människor återhämta sig från NPD?

Ja, men att ändra ett inlärt beteende tar tid och ansträngning. Personer med NPD söker i allmänhet inte hjälp på egen hand, och om de gör det är det ofta på grund av ett samexisterande problem, som ångest. Eftersom det inte finns någon beprövad medicinering eller terapi för att behandla NPD, tar leverantörer ett individualiserat tillvägagångssätt. Att lära känna patienten och etablera en förtroendefull relation är viktiga komponenter i behandlingen. Om en person är villig att förändras och deras terapeut kan hjälpa dem att överbrygga klyftan mellan deras nuvarande och önskade beteenden, finns det hopp om återhämtning.

Läs mer om.