Vad betyder studentexamen på college

Ditt ekonomiska stödpaket kan vara en kombination av olika former av hjälp, inklusive federala och statliga bidrag, lån och federala sysselsättningsmöjligheter för arbetsstudier. Merit och andra stipendier är också tillgängliga. Rådgivning om ekonomiskt stöd är tillgänglig via vårt kontor för ekonomiskt stöd. Icke-matrikulerad student För att kvalificera sig för de flesta traditionella ekonomiska stödalternativ, som bidrag, studielån och stipendier, måste du matrikuleras till ett examensprogram.

Studentens betydelse Från Wikipedia Inträde på ett universitet För uttrycket "matrikulera bollen längs planen", se Studentexamenssportaktivitet.

Den här artikelns inledande avsnitt kan vara för kort för att sammanfatta de viktigaste punkterna på ett adekvat sätt.

Icke-matrikulerade studenter kan kvalificera sig för vissa personliga utbildningslån men betalar i allmänhet ur fickan för sin utbildning. Därefter tilldelas du en rådgivare som är medlem i heltidsfakultet i den avdelning där ditt utbildningsprogram är beläget. Laura kan nås på eller lhunter3 worcester.

Kurstillgänglighet Matriculated Student Matriculated studenter i gott skick kan ta upp till 19 kredit timmar varje termin.

studentexamen betydelse .

Om du vill anmäla dig till mer än 19 kredit timmar varje termin, måste en akademisk rådgivare granska din historia och planerade kursbelastning innan du godkänner en ökning av den maximala belastningen som tillåts varje termin. Du kan ta kurser under dagen, på kvällen eller online. Ditt schema är öppet och flexibelt. Australien[ redigera ] I Australien används sällan termen studentexamen nu.

studentexamen betyder vilken klass .

vad betyder studentexamen på college

I slutet av s och

början av s ersatte alla stater studentexamen med antingen ett certifikat, till exempel Higher School Certificate HSC i Victoria och New South Wales , eller ett universitetsinträdesprov som högskoleprovet i västra Australien. Kanada[ redigera ] I Kanada används termen av vissa äldre universitet för att hänvisa till orientering " frosh " -händelser, men vissa universitet, inklusive University of King's College, håller fortfarande formella studentexamensceremonier.

Ceremonin på King's är ganska lik studentskrivningsceremonierna som hålls på universitet som Oxford eller Cambridge.

Trinity College vid University of Toronto håller också formella studentskrivningsceremonier, under vilken tid inkommande studenter måste underteckna ett studentregister, vilket gör övningen närmast i format till den som utförs av Oxford och Cambridge högskolor vid något universitet i Nordamerika. I Ontario under eran med klass 13 ansågs tillfredsställande slutförande av klass 12 vara junior matrikulering och tillfredsställande slutförande av klass 13 var senior matrikulation.

studentexamen

i Nova Scotia , för närvarande, Junior matrikulering är klass 11 och senior matrikulering är slutförande av betyg Ceremonin deltar av studenter som påbörjar sina studier.

Det är avsett som en demonstration av antagandet av studentens uppgifter och erhållande av studentens rättigheter. Ceremonin i sig innebär att studenter tar universitetets studentexamen och symboliskt rör fakultetens mace och skakar dekanens hand. Andra tjeckiska universitet håller ceremonier som liknar den som just beskrivits.

Studentexamensnummer betydelse Att tjäna en grundutbildning eller examen Icke-matrikulerad student Att överföra kredit tillbaka till högskolan där du söker en examen Att ta högskolekurser för nöje eller personlig anrikning Att uppgradera yrkeskunskaper Att prova college innan du bestämmer dig för om du vill få en examen För att förbättra din GPA för att kvalificera dig för antagning till Worcester State Financial Aid Matriculated Student As a matrikulerad student har du möjlighet att ansöka om flera olika kategorier av ekonomiskt stöd för att hjälpa till med dina utbildningskostnader.

Vår personal från Financial Aid Office arbetar för att säkerställa att alla kvalificerade studenter tilldelas upp till sin maximala behörighet från olika finansieringskällor.

Danmark[ redigera ] I Danmark håller Köpenhamns universitet en studentskrivningsceremoni varje år. Ceremonin hålls i ceremonisalen i universitetets huvudbyggnad. Ceremonin inleds med en procession med rektor och dekaner i akademisk klädsel och andra regalier. Ceremonin fortsätter med att rektor listar de olika fakulteterna, varefter de olika studenterna ropar när deras respektive fakultet nämns.

Rektorn håller sedan ett tal, varefter rektor och dekaner lämnar ceremonin igen i procession, varefter en fest hålls på universitetsområdet för att markera antagningen av den nya Studenter.

Huvudartikel: Studentexamen Finland i Finland , Studentexamen finska: Ylioppilastutkinto, svenska: Studentexamen är den examen som avläggs i slutet av gymnasiet för att få tillträde till universitetet. I praktiken utgör testet också gymnasiets slutprov, även om det finns ett separat examensbevis vid examen från gymnasiet, baserat inte på tentamen, utan på betyg på enskilda kurser.

matrikulering synonym .

Sedan dess har provet anordnats av ett nationellt organ, studentexamensnämnden. Innan dess ansvarade Helsingfors universitet för administrationen av provet, som fram till dess var det enda universitetet i Finland. Tyskland[ redigera ] Den tyska termen Immatrikulation beskriver den administrativa processen att skriva in sig på universitetet som student. Detta kan hända för vinterterminen och, beroende på examen, även för sommarsemestern.

Det gör det inte involvera en ceremoni.

En förutsättning för studentexamen är i allmänhet Abitur , som är standardexamen i Tyskland, för vanliga universitet och Fachhochschulreife för Fachhochschulen yrkeshögskolor. Både Abitur och Fachhochschulreife är avgångsbetyg som eleverna får efter att ha klarat sina slutprov vid vissa typer av tyska gymnasieskolor. Efter att ha suttit för Certificate of Education-undersökningarna får berättigade studenter två års sjätte utbildning, efter avslutad kurs sitter de för A-nivåundersökningarna.

Studentexamensceremoni

De flesta gymnasieskolor erbjuder det sjätte formprogrammet, och det finns också några sjätte högskolor.

Studenter som får bra betyg i examen på A-nivå kommer att antas till ett universitet. Utbildningsreformerna i Hongkong i s har ersatt den fjärde och femte formen, som förberedde studenter för HKCEE och den sjätte formutbildningen med en treårig gymnasieutbildning, vilket leder till Hong Kong Diploma of Secondary Education Examination. De sista sjätteklassstudenterna tog examen och tog examen på A-nivå i ; Samma år tog de första studenterna som studerade den nya gymnasieskolan examen och tog de första HKDSE-undersökningarna.

Indien[redigera] I Indien är studentexamen en term som vanligtvis används för att hänvisa till slutresultaten i den 10: e klassen, som slutar vid tionde styrelsen tionde klass, och kvalifikationen följaktligen mottagen genom att klara de nationella styrelseproven eller statsstyrelsens tentor, vanligtvis kallade "studentexamen".

Engelska är standardspråket för studentexamen för naturvetenskapliga ämnen, medan regionala språk också är ett alternativ.