Vad betyder trunkering

Coolt, va? Så om jag hade ett värde som skulle trunkera till 5 säg 5. Så ett enkelt sätt att trunkera ett positivt värde är att helt enkelt subtrahera 0.

Vad är trunkering i forskning

Därför, när du vill kalla den metoden, måste metodnamnet fortsättas med klassnamnet, dvs: Matematik. Du kommer att se att, om icke-trunkerad är ett flytvärde, då Math. Som sådan måste trunkerad deklareras av typen int. Observera att när du subtraherar 0.

Detta beror på att Java behandlar alla decimalkonstanter som du skriver in i koden som typ dubbel som standard, och du måste inkludera ett avslutande "f" om du vill att numret ska behandlas som typ float.

trunkeringsexempel .

För nyfikna Algoritmen för att subtrahera 0. Faktum är att det i matematik betecknas som "golv" -funktionen. Så naturligtvis har det inkluderats som en statisk metod i matematikklassen som kallas golv.

Men till skillnad från algoritmen vi utvecklade ovan som tar en positiv flottör och trunkerar det till ett int-värde, golvfunktionen både tar emot och returnerar ett dubbelt värde, du kan bekräfta detta i Java-klassdokumentationen.

trunkeringssökning

Dess systerfunktion, "tak", utför en liknande uppgift: Den lägger till 0. Snygga grejer, va? Kolla in dokumentationen för Java-klassen och prova att leka med dessa funktioner när du har lite tid över. Avrundning till två decimaler Låt oss nu titta på algoritmen för att avrunda ett floatvärde till två decimaler.

trunkering uttal .

Vad är avrundning till två decimaler? Det är en process som returnerar det närmaste ändliga talet uttryckt med två decimaler. Detta innebär: Avrundning 3. Det första du bör märka när du utför denna uppgift är att processen är nästan identisk med att avrunda ett decimalvärde till närmaste heltal, förutom att hela processen flyttas över med två decimaler. För att förklara kortfattat hur en människa skulle utföra detta uppgift: Kontrollera först att det finns fler än två siffror efter decimalen.

trunkera mening i programmering Det första att märka är ett pseudoförhållande mellan avrundning och trunkering.

Observera att: Avrundning av ett tal i intervallet [2.

Om det inte finns, är processen klar utan att behöva göra någonting. Om talet behöver avrundas, titta på den tredje siffran efter decimalen. Om den siffran är större än eller lika med fem lägger du till 0. Om siffran är mindre än eller lika med fyra, gör ingenting.

trunkering synonym .

Slutligen radera allt efter den andra siffran efter decimalen. Det är ännu enklare på en dator Det fantastiska med att arbeta i Java är att med de metoder som du får i matematikklassen behöver du inte ens tänka så mycket för att avrunda ett tal till två decimaler!

Kom ihåg vår inledande iakttagelse att avrundning av ett tal till två decimaler är identiskt med avrundning av ett tal till Den närmaste helheten, förutom att processen flyttas med två decimaler? Lär dig hur och när du ska ta bort det här mallmeddelandet Ett trunkerat medelvärde eller trimmat medelvärde är ett statistiskt mått på central tendens , ungefär som medelvärdet och medianen.

Det handlar om beräkning av medelvärdet efter att ha kasserat givna delar av en sannolikhetsfördelning eller ett urval i den höga och låga änden, och vanligtvis kasserar en lika stor mängd av båda.

trunkera i en mening Lär dig hur och när du ska ta bort det här mallmeddelandet Ett trunkerat medelvärde eller trimmat medelvärde är ett statistiskt mått på central tendens , ungefär som medelvärdet och medianen.

Det handlar om beräkning av medelvärdet efter att ha kasserat givna delar av en sannolikhetsfördelning eller ett urval i den höga och låga änden, och vanligtvis kasserar en lika stor mängd av båda.

Detta antal poäng som ska kasseras anges vanligtvis som en procentandel av det totala antalet poäng, men kan också ges som ett fast antal av poäng. För de flesta statistiska tillämpningar kasseras 5 till 25 procent av ändarna.

vad betyder trunkering

Till exempel, givet en uppsättning av 8 poäng, kan trimning av medianen betraktas som ett helt trunkerat medelvärde och är mest robust.