Vad förenklar ett uttryck

Steg 4: Skriv äntligen uttrycket som erhållits i standardformen från högsta effekt till lägsta effekt. Låt oss ta ett exempel för en bättre förståelse.

förenkla algebraiska uttrycksexempel Innan vi lär oss om att förenkla uttryck, låt oss snabbt gå igenom betydelsen av uttryck i matematik. I den här artikeln kommer vi att fokusera mer på hur man förenklar algebraiska uttryck.

Förenkla uttrycket: x 6 - x - x 3 - x. Här finns det två parenteser som båda har två olika termer. Så vi kommer att lösa parenteserna först genom att multiplicera x till termerna skrivna inuti.

I det här uttrycket är 6x och -3x som termer, och -x2 och x2 är som termer. Genom att förenkla det ytterligare får vi 3x, vilket blir det slutliga svaret.

vad förenklar ett uttryck

Titta på bilden nedan som visar ett annat exempel på förenklade uttryck.

Exempel på förenklade uttryck

Regler för förenkling av algebraiska uttryck Grundregeln för Att förenkla uttryck är att kombinera liknande termer tillsammans och skriva till skillnad från termer som det är. Några av reglerna för förenkling av uttryck listas nedan: För att lägga till två eller flera liknande termer, lägg till deras koefficienter och skriv den gemensamma variabeln med den.

Enligt operationsordningen kommer vi härnäst att förenkla alla exponenter. Det finns en exponent i denna ekvation: 42, eller fyra till den andra effekten.

Hur man förenklar

Därefter måste vi ta hand om multiplikationen och divisionen. Allt som återstår är det sista steget i operationsordningen: addition och subtraktion. Vårt uttryck har förenklats – det finns inget kvar att göra. Kom ihåg att du måste följa ordningsföljden när du utför beräkningar, annars kanske du inte får rätt svar.

Fortfarande lite förvirrad eller behöver mer övning? Vi skrev en hel lektion om operationsordningen.