Vad gör beta glukan

Doser på cirka 6 gram dagligen i fyra veckor hade en statistiskt signifikant sänkande effekt på LDL-kolesterolnivåerna. Den största metaanalysen utvärderade 59 kliniska prövningar som jämförde en havretillskottsintervention med en kontrollgrupp. Resultaten visade en total minskning av totalt kolesterol, LDL-kolesterol, blodsocker, kroppsvikt, kroppsmassindex och midjemått. Även om skillnaderna var statistiskt signifikanta kvarstår frågan om klinisk signifikans.

Till exempel förlorade de i havretillskottsgruppen cirka 1 kilo mer vikt cirka 2 pund.

beta-glukan viktminskning Lyckligtvis kan de flesta enkelt uppfylla denna rekommendation genom att njuta av en mängd olika fiberrika livsmedel som en del av en väl avrundad kost.

Detta motsvarar cirka 1.

Detta understryker vikten av övergripande kostmodifiering för att minska risken för hjärtsjukdomar, vilket kan göras förutom att lägga till matkällor av beta-glukan. Diabetesforskning tyder på att betaglukan kan hjälpa till att hantera diabetes genom att kontrollera blodsockernivån när den införlivas i kosten. En metaanalys publicerad i bekräftade dessa resultat men noterade att betaglukan ensam inte räckte för att uppnå regelbundna blodsockeravläsningar hos personer med diabetes.

Dessutom fann en nyare metaanalys att långsiktigt betaglukanintag av ett havrebetaglukantillskott vid 5 gram per dag förbättrade metabolisk kontroll, inklusive blodsocker, hos personer med typ 2-diabetes.

Övergripande, beta-glukan kan vara till hjälp att använda tillsammans med föreskrivna behandling och kost ändringar.

Vad gör beta-glukan för huden .

Det bör dock aldrig ersätta vanlig medicinsk vård. Blodtryck Kostfiberintag kan hjälpa till att sänka blodtrycket.

Dietary Approaches to Stop Hypertension DASH diet , som inkluderar intag av frukt, grönsaker och fiberrika livsmedel, är Rekommenderas ofta för blodtryckshantering. En metaanalys publicerad i utvärderade studier som tittar på effekten av fiber på blodtrycket. Övergripande, fiber befanns minska systoliskt och diastoliskt blodtryck.

Det bör dock noteras att de tittade på flera typer av fibrer, inte bara beta-glukan. Faktum är att endast psyllium sänkte systoliskt blodtryck SBP.

Dessutom var minskningen av blodtrycket liten, och tillsats av fiber bör inte vara den enda metoden som används för att hantera högt blodtryck. De flesta människor får inte tillräckligt med fiber i kosten. Betaglukaner är en typ av fiber som oftast finns i havre och korn. Högre intag av betaglukan och fiber i allmänhet kan bidra till att minska kolesterol, hantera blodsockernivån hos personer med diabetes och eventuellt sänka blodtrycket.

Även om forskning visar förbättringar är statistiskt signifikanta, beta-glukaner ensam kommer inte att räcka.

betaglukan tillägg .

Om du försöker sänka kolesterolet, hantera diabetes eller sänka blodtrycket, diskutera en vårdplan med din vårdgivare för att inkludera men inte begränsas till koständring och mediciner, om det behövs. Betaglukanbrist Det finns inga rapporter om betaglukanbrist. Det finns dock rekommendationer för totalt fiberintag, och många amerikaner får inte tillräckligt med fiber i kosten. Det varierar från 21 till 26 gram fiber dagligen för kvinnor och 30 till 38 gram dagligen för män, beroende på ålder.

Även betaglukan anses allmänt vara säker, Det kan finnas några biverkningar.

Hur lång tid tar det för betaglukan att fungera

Att konsumera för mycket fiber kan orsaka gas, uppblåsthet och flatulens. Var noga med att dricka tillräckligt med vatten när du ökar ditt fiberintag eller lägger till beta-glukan. Människor som äter en fiberfattig diet bör börja med en lägre dos betaglukan och öka den gradvis. Liksom alla källor till fiber, Det kan orsaka magbesvär, uppblåsthet, och gas om det tas i större än normala doser.

Biverkningarna bör avta med tiden, men långsamt införa det kan bidra till att förhindra detta. Försiktighetsåtgärder En gång på marknaden, komplettera produkter är ofta inte lika noga reglerade för säkerhet som läkemedel.

Detta innebär att innehållet i vissa produkter kan skilja sig från vad som anges på deras produktetiketter. Alltid leta efter kosttillskott som har testats av tredje part. Tänk också på att säkerheten för kosttillskott hos gravida eller ammande personer, barn och personer med medicinska tillstånd eller som tar mediciner inte har fastställts.

Tala alltid med en vårdgivare innan du tar ett tillägg för att säkerställa att tillägget och doseringen är lämplig för dina individuella behov.

beta-glukan biverkningar .

Det finns ingen standarddos för betaglukan, och mängden som behövs varierar beroende på källan. Doser Används i studier varierar från 2 till 6 gram tas oralt dagligen i upp till 12 veckor för havre beta-glukan. Doser från till milligram en gång dagligen i upp till 12 veckor har använts för betaglukan som härrör från jäst. Enligt FDA, 3 gram dagligen av beta-glukan är det belopp som behövs för att göra ett hälsopåstående att maten kan hjälpa till att sänka kolesterolet.

Att ta för mycket betaglukan kan leda till ökad gas, uppblåsthet och magbesvär.

Det rekommenderas att börja med en mindre dos och gradvis öka din dos för att förhindra detta.

beta-glukan dosering per dag Det säljs också som ett komplement. Som en löslig fiber smälts inte betaglukan men kan bromsa mattransitering i tarmarna.

Interaktioner Diskutera beta-glukan användning med din vårdgivare om du redan tar medicin för att sänka blodsockret eller blodtrycket. Att lägga till betaglukan kan orsaka att ditt blodsocker eller blodtryck sjunker för lågt. Fastän Lite är känt om betaglukans roll i immunfunktionen, det kan minska effektiviteten av immunundertryckande läkemedel.

När man överväger kosttillskott, Det är viktigt att prata med din vårdgivare om eventuella interaktioner med din medicinering regim.

Betaglukan och cancer

Hur betaglukan ska förvaras Följ anvisningarna på förpackningen för korrekt förvaring. I allmänhet bör alla mediciner och kosttillskott förvaras utom räckhåll för barn. Om du väljer att köpa kosttillskott, välja produkter tillverkade av välrenommerade återförsäljare som har genomgått tredjepartstester för att säkerställa säkerhet och kvalitet.

Dessutom vet att betaglukantillskott kan störa vissa mediciner, inklusive immunsuppressiva medel och de som används för att behandla diabetes eller högt blodtryck Sammanfattning Även om de flesta människor kan få tillräckligt med betaglukan från kosten, kan ett tillägg vara ett enkelt sätt att öka ditt intag.

den Betaglukan är en typ av löslig fiber som finns naturligt i en mängd olika livsmedelskällor, inklusive havre, korn, sorghum och råg.

vad gör beta glukan

Det har associerats med många hälsofördelar och kan hjälpa till att sänka kolesterolnivåerna, förbättra blodsockerhanteringen och öka immunförsvaret. Ändå är det bästa sättet att öka ditt intag genom att njuta av en mängd näringsrika, fiberrika livsmedel som en del av en hälsosam kost. Bara en sak Prova detta idag: Havre är en av de mest mångsidiga källorna till betaglukan.