Vad kan staphylococcus aureus orsaka

Beskriv vikten av att förbättra vårdsamordningen bland de interprofessionella teammedlemmarna för att utbilda patienter om handhygien för att förhindra överföring av infektion till andra. Få tillgång till kostnadsfria flervalsfrågor om detta ämne. Inledning Staphylococcus aureus är en viktig bakteriell mänsklig patogen som orsakar en mängd olika kliniska manifestationer.

Hur överförs Staphylococcus aureus

Vissa infektioner involverar dock andra överföringsmetoder.

Dessa organismer kan växa aerobt eller anaerobt fakultativa och vid temperaturer mellan 18 C och 40 C. Typiska biokemiska identifieringstester inkluderar katalaspositiva alla patogena Staphylococcus-arter, koagulaspositiva för att skilja Staphylococcus aureus från andra Staphylococcus-arter, novobiocin känsligt för att skilja från Staphylococcus saprophyticus och mannitolfermentering positiv för att skilja från Staphylococcus epidermidis.

PBP-2a är ett penicillinbindande protein PBP, eller essentiellt bakteriecellväggsenzym som katalyserar produktionen av peptidoglykanen i bakteriecellväggen.

PBP-2A har en lägre affinitet att binda till betalaktamer och andra penicillin-härledda antibiotika jämfört med andra PBP, så PBP-2A fortsätter att katalysera syntesen av bakteriecellväggen även i närvaro av många antibiotika. Som ett resultat tenderar S. MRSA-stammar att vara resistenta mot meticillin, nafcillin, oxacillin och cefalosporiner. Vissa populationer tenderar att ha högre frekvenser av S.

Protetiska enhetsinfektioner medieras ofta av förmågan hos S. Toxiskt chocksyndrom TSS orsakar hög feber, plötsligt lågt blodtryck, kräkningar, diarré och förvirring.

Du kan ha en solbränna-liknande utslag någonstans på kroppen.

Staphylococcus aureus behandling

TSS kan leda till organsvikt. Hur diagnostiseras staphinfektioner? Din vårdgivare kommer att göra en fysisk undersökning och fråga om dina symtom. Ofta kan leverantörer berätta om du har en staph hudinfektion genom att titta på den.

Är Staphylococcus aureus en STD Tracey A. Taylor1; Chandrashekhar

G.To kontrollera andra typer av staphinfektioner, leverantörer kan göra en kultur , med en hudskrapning, vävnadsprov, avföringsprov, eller hals eller näspinnar.

vad kan staphylococcus aureus orsaka

Det kan finnas andra tester, såsom avbildningstester , beroende på typ av infektion. Vilka är behandlingarna för staphinfektioner? Behandling för staphinfektioner är antibiotika. Beroende på typ av infektion kan antibiotika vara en kräm, salva, läkemedel att svälja eller intravenös IV-medicin.

Bilder av staph infektion Gör kontaktsporter, eftersom du kan ha hud-mot-hudkontakt med andra eller dela utrustning Vilka är symtomen på staphinfektioner? Symtomen på en staphinfektion beror på typen av infektion: Hudinfektioner kan se ut som finnar eller Kokar.

Om du har ett infekterat sår kan din leverantör tömma det. Ibland kan du behöva opereras för skelettinfektioner. Vissa staphinfektioner, såsom MRSA-meticillinresistenta Staphylococcus aureus , är resistenta mot många antibiotika. Det finns fortfarande vissa antibiotika som kan behandla dessa infektioner. Kan staphinfektioner förebyggas? Vissa steg kan hjälpa till att förhindra staphinfektioner: Använd god hygien , inklusive tvätta händerna ofta.