Vad menar du med moms

Regeringen får bara skillnaden; med andra ord betalas skatt på bruttomarginalen för varje transaktion, av varje deltagare i försäljningskedjan. En försäljningsskatt stimulerar vertikal integration och avskräcker därför specialisering och handel på grund av att den beskattar produktens fulla värde vid varje produktionsstadium, istället för bara det värde som har lagts till produkten.

Typer av moms

Många lokala och regionala myndigheter motsätter sig dock starkt detta, eftersom det leder till en allmän minskning av de intäkter som de uppbär och till viss självständighet.

I teorin debiteras moms normalt på slutanvändarnas konsumenter. Momsmekanismen innebär att slutanvändarskatten är densamma som den skulle vara med en omsättningsskatt. Den största nackdelen med moms är den extra bokföring som krävs av dem som befinner sig i mitten av leveranskedjan. Detta balanseras av enkelheten att inte kräva en uppsättning regler för att avgöra vem anses och betraktas inte som en slutanvändare.

På grund av sin särskilda uppbördsmekanism är moms dock inriktad på specifika bedrägerier som karusellbedrägeri , vilket kan vara mycket dyrt när det gäller förlust av skatteinkomster för stater.

I det följande används termen "bruttomarginal" snarare än "vinst". Vinsten är resten av det som finns kvar efter att ha betalat andra kostnader, såsom hyra och personalkostnader. Återförsäljarna har inte betalat någon skatt direkt, det är konsumenten som har betalat skatten, men återförsäljaren måste göra pappersarbetet för att korrekt vidarebefordra till regeringen den moms som den har samlat in.

Leverantörer och tillverkare har den administrativa bördan att leverera korrekta statliga undantagscertifieringar som återförsäljaren måste verifiera och underhålla.

Tillverkaren är också ansvarig för att se till att deras kunder återförsäljare endast är mellanprodukter och inte slutkonsumenter, annars skulle tillverkaren själv behöva att ta ut skatten. Ett stort undantag från detta tillstånd är onlineförsäljning. Vanligtvis, om online-detaljhandelsföretaget inte har någon koppling, även känd som väsentlig fysisk närvaro i det land där varorna kommer att levereras, åläggs återförsäljaren ingen skyldighet att samla in försäljningsskatter från "out-of-state" köpare.

I allmänhet kräver statlig lag att köparen rapporterar sådana inköp till den statliga skattemyndigheten och betalar användningsskatten, som kompenserar för den moms som inte betalas av återförsäljaren.

Vad är moms i Indien .

Tillverkaren och återförsäljaren realiserar mindre bruttomarginal ur ett procentuellt perspektiv. Om kostnaden för råvaruproduktion visades skulle detta också gälla råvaruleverantörens bruttomarginal i procent. I momsexemplet ovan har konsumenten betalat, och regeringen fick, samma dollarbelopp som med en moms. Vid varje steg i produktionen Säljaren samlar in en skatt på uppdrag av regeringen och köparen betalar för skatten genom att betala ett högre pris.

Köparen kan då ersättas för att betala skatten, men endast genom att framgångsrikt sälja mervärdesprodukten till köparen eller konsumenten i nästa steg.

I de tidigare visade exemplen lider detaljhandlaren, om han inte säljer en del av sitt lager, en större ekonomisk förlust i mervärdesskattesystemet, jämfört med regleringssystemet för omsättningsskatt, genom att ha betalat ett högre grossistpris för den produkt som den vill sälja.

Varje företag ansvarar för att hantera det nödvändiga pappersarbetet för att vidarebefordra till regeringen den moms som den tog ut på sin bruttomarginal.

Vad är moms i Storbritannien .

Företagen är befriade från alla skyldigheter att begära certifieringar från köpare som inte är slutanvändare och från att tillhandahålla sådana certifieringar till sina leverantörer, men de ådrar sig ökade redovisningskostnader för att samla in skatten. som inte återbetalas av skattemyndigheten. Till exempel måste grossistföretag nu anställa personal och revisorer för att hantera momspappersarbetet, vilket inte skulle krävas om de istället tog ut moms.

Begränsningar av exemplen[ redigera ] I exemplen ovan antog vi att samma antal widgets tillverkades och såldes både före och efter införandet av skatten.

Detta är inte sant i verkliga livet. Den ekonomiska modellen för utbud och efterfrågan tyder på att varje skatt ökar transaktionskostnaden för någon, oavsett om det är säljaren eller köparen. För att höja kostnaden skiftar antingen efterfrågekurvan åt höger eller utbudskurvan uppåt. De två är funktionellt likvärdiga. Denna förändring i utbud och efterfrågan ingår inte i exemplet ovan, för enkelhetens skull och eftersom dessa effekter är olika för varje typ av vara.

Moms betydelse i redovisning Det tas ut på priset på en produkt eller service i varje produktions-, distributions- eller försäljningsled till slutkonsumenten.

Om slutkonsumenten är ett företag som samlar in och betalar till regeringen moms på sina produkter eller tjänster, kan den återkräva den betalda skatten.

Ovanstående exempel förutsätter att skatten inte är snedvridande.

vad menar du med moms

Eftersom priset för någon stiger, minskar mängden varor som handlas. På motsvarande sätt har vissa människor det sämre av mer än regeringen får det bättre av skatteintäkter. Det vill säga, mer går förlorat på grund av utbuds- och efterfrågeförskjutningar än vad som uppnås i skatt. Detta är känt som en dödviktsförlust. Om inkomstförlusten i ekonomin är större än statens inkomst är skatten ineffektiv.

Hela beloppet av statens inkomst skatteintäkterna kanske inte är en dödviktsdrag, om skatteintäkterna används för produktiva utgifter eller har positiva externa effekter - med andra ord kan regeringarna göra mer än att bara konsumera skatteintäkterna.

Mervärdesskatt betydelse i affärer .

Även om snedvridningar uppstår anses konsumtionsskatter som moms ofta vara överlägsna eftersom de snedvrider incitamenten att investera, spara och arbeta mindre än de flesta andra typer av beskattning - med andra ord avskräcker en moms konsumtion snarare än produktion. I slutändan beskattar den samma människor och företag samma summor pengar, trots att dess interna mekanism är annorlunda. Det finns en betydande skillnad mellan moms och moms för varor som importeras och exporteras: moms debiteras för en vara som exporteras medan moms inte är det.

Moms betalas för hela priset på den importerade varan, medan moms förväntas debiteras endast för mervärde till denna vara av importören och återförsäljaren.

Det innebär att utan särskilda åtgärder kommer varor att beskattas två gånger om de exporteras från ett land som har moms till ett annat land som i stället har omsättningsskatt. Moms har inte Dessa problem - det debiteras på samma sätt för både importerade och inhemska varor, och det debiteras aldrig två gånger.

För att åtgärda detta problem använder nästan alla länder som använder moms särskilda regler för importerade och exporterade varor: Alla importerade varor debiteras moms för sitt fulla pris när de säljs för första gången.

Alla exporterade varor är undantagna från momsbetalningar. Den tyska återförsäljaren kommer att kräva tillbaka momsen från staten, återbetalningstiden, ändras i enlighet med lokala lagar och stater och kommer sedan att debitera momsen till kunden.

Exempel på mervärdesskatt

Den amerikanska återförsäljaren debiterar kunden momsen. Anm.: Det momssystem som införts i Europa påverkar företagens kassaflöde på grund av efterlevnadskostnader [15] och bedrägeririsker för regeringar på grund av för höga skatter.

Runt om i världen[redigera]. Hårklippning måste bli mindre hårresande Finansdepartementet har påbörjat arbetet med den kommande budgeten. Vem ska sluta hålla kan?

Vad används moms till Företag står inför skattekrav värda Rs 30, crore Runt företag, inklusive Colgate Palmolive, L'Oreal och McDonald's Indien, har fått meddelanden från statliga skattemyndigheter som kräver skatter enligt pre-GST-regimen. Vissa företag hävdar att de redan har betalat tjänsteskatt på dessa transaktioner.

Finns det inkomst i första hand om alla förlorar pengar?

Bör långivarna, som redan har drabbats av en hårklippning, hosta upp skatteavgifter, om låntagaren inte kan göra det som föreslagits av ITAT? Eller är detta liktydigt med att intäkterna omotiverat fyller sina kassakistor? Ryska parlamentet godkänner skattelättnad för emittenter av digitala tillgångar Ryssland har länge uttryckt skepsis mot kryptovalutor och andra digitala tillgångar, med centralbanken som citerar oro över finansiell stabilitet.

Punjab

ser största sänkningen av bensinpriset, Ladakh på diesel New Delhi, kongressstyrda Punjab har sett den största sänkningen av bensinpriset i landet efter att det sänkte lokal försäljningsskatt eller moms mest, medan unionsterritoriet Ladakh bevittnade den största sänkningen av dieselpriserna av samma anledning.