Vad säger bibeln

vad säger Bibeln om livet

Han har kontroll över varje omständighet och resultat. När vi minns detta är vi medvetna om den makt Gud har över oss och vi påminns ödmjukt om att allt gott som kommer till våra liv är genom Gud, inte våra handlingar eller tankar. Gud vet vad som är bäst för oss eftersom han är helig och allvetande. Man kan lita på att han arbetar med våra omständigheter, även de mest outhärdliga, för gott och för hans större syfte: att ge honom ära.

Gud visste vad som skulle hända med Adam och Eva, och han visste att Jesus skulle korsfästas på korset för att rädda hela mänskligheten.

Oavsett hur vi försöker planera, förändra eller omdirigera våra liv, lovar Gud oss att hans syfte kommer att uppfyllas. Jag kom för att de skulle ha liv och ha det rikligt. Det är lätt att önska världsliga ting och materiella ägodelar i hopp om att de ska göra våra liv bättre, fylligare eller mer välmående.

Om vi ständigt är i ett tillstånd av längtan efter saker i denna värld eller bortsett från hans önskan för oss, går vi miste om det liv Kristus har för oss just nu.

Bibelverssökare med ord

Och hans plan är bättre! Har du talat med Gud genom bön och genom att läsa Bibeln? Stämmer dina önskningar överens med Hans Ord 1 Johannesbrevet? Den här julen är fylld av hoppets budskap som finns i Jesus Kristus, världens Frälsare!

Men för många är den här tiden på året bara en förstoring av hopplösheten och förtvivlan som de känner inuti. Oavsett om denna hopplöshet kommer från en förlust av en älskad eller en kommersialiserad syn på julen, har Bibeln sanningen om denna fråga.

Här är fem saker som Bibeln säger om hopp.

Vad säger Bibeln om sig själv Det är närvarande i varje situation. Den här julen är fylld av hoppets budskap som finns i Jesus Kristus, världens Frälsare! Hoppet är

aldrig förlorat Hoppet är ropar efter att bli hörd, sedd och upplevd.

Men Bibeln säger att sant hopp är osynligt. Och om vi kan vara hoppfulla för en sak, till exempel vår frälsning, som också är osynlig, då kan vi vara hoppfulla för andra saker också. Men hopp som ses är inget hopp alls. Vem hoppas på vad de redan har?

Bibelsökning efter ämne Tar du på dig att få det att hända? Begreppet manifestation har funnits ett tag, men det har blivit mycket mer populärt de senaste åren. Vi kan

lita på hoppet Vi kan finna vila när vi med tillförsikt hoppas på Herren.

Vi har nu förstått att hoppet är osynligt.

vad säger bibeln

När allt kommer omkring kan vi lita på stolen vi sitter i eller muggen vi häller vårt kaffe i eftersom vi kan se det.