Vilka är de kontrollerade variablerna

Exempel på kontrollerade variabler

Middag serverades Till exempel under s genomfördes ett antal experiment för att utvärdera toxiciteten hos däggdjur av metallmolybden, med råttor som försökspersoner. Oväntat tycktes dessa experiment indikera att den typ av bur råttorna var inrymda i påverkade molybdenens toxicitet.

vilka är de kontrollerade variablerna

Som svar matade G. Brinkman och Miller två grupper av råttor en normal diet som kompletterades med delar per miljon ppm molybden.

En grupp råttor var inrymda i galvaniserat stålstål belagt med zink för att minska korrosionsburar och den andra gruppen var inrymd i rostfria burar.

Exempel på oberoende, beroende och kontrollerade variabler

Från Wikipedia Experimentellt element som inte ändras under hela experimentet Ej att förväxla med Kontrollvariabelprogrammering eller Kontrollvariabelstatistik. En kontrollvariabel eller Vetenskaplig konstant i vetenskapliga experiment är ett experimentellt element som är konstant, kontrollerat och oförändrat under hela undersökningens gång.

Kontrollvariabler kunde starkt påverka experimentella resultat om de inte hölls konstanta under experimentet för att testa det relativa förhållandet mellan den beroende variabeln DV och oberoende variabel IV.

Kontrollvariablerna i sig är inte av primärt intresse för experimentet. Användning[ redigera ] En variabel i ett experiment som hålls konstant för att bedöma förhållandet mellan flera variabler [a], är en kontrollvariabel.