Vilka påföljder gäller för programvarupirater

Upphovsrättsskydd: Statliga lagar och förordningar Delvis på grund av lobbying från stora mjukvaruproducenter, som Microsoft och Adobe, har regeringen börjat slå ner på piratkopiering av programvara.

Använda piratkopierad programvara för personligt bruk Olaglig nedladdning, kopiering och utgångna licenser är alla former av piratkopiering av programvara. Enligt Business Software Alliance och Software and Information Industry Association är cirka 40 procent av installerade affärssystem och 23 procent av programvaran i

U.Det andra brottet straffas med upp till 10 års fängelse.

Ingen elektronisk stöldlag NET-lagen gjorde uppsåtligt intrång i upphovsrättsskyddade verk, särskilt på elektronisk väg, brottsligt, även när den kränkande parten inte får någon direkt ekonomisk fördel av överträdelsen. Genom denna lag blev någon som gjorde kopior av programvara och distribuerade dem via en webbplats, till exempel, nu skadeståndsskyldig. Internationella avtal U. I fann en särskild undersökning enligt U. Trade Act att den kinesiska regeringen har varit slapp när det gäller att genomdriva upphovsrättslagar för programvara.

Typer av piratkopiering av programvara

Eventuella överträdelser inom dessa områden kan leda till rättsliga åtgärder.

Organiserad förfalskningsförsäljning innebär olaglig kopiering och försäljning av upphovsrättsskyddad programvara utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Även köp av programvaran kan leda till böter. Olicensierad användning är den vanligaste typen av piratkopiering med hemanvändare och företag.

Hur man förhindrar piratkopiering av programvara Upphovsrättsskydd: Statliga lagar och förordningar Delvis på grund av lobbying från stora mjukvaruproducenter, som Microsoft och Adobe, har regeringen börjat slå ner på piratkopiering av programvara.

Det andra brottet är straffbart med upp till 10 års fängelse.

Detta inträffar när individer eller anställda gör kopior av eller delar programvara utan ett tillräckligt antal Licenser.

vilka påföljder gäller för programvarupirater

Detta inkluderar även att använda programvara med begränsad användning för andra ändamål, till exempel att använda akademiska versioner i ett företag istället. Den sista typen av piratkopiering är hårddiskladdning. När programvara laddas på en ny eller begagnad dator av en tredje part utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd har piratkopiering av programvara inträffat. Detta händer vanligtvis med skumma datorhandlare eller reparationstekniker.

Vilka är konsekvenserna av

piratkopiering av programvara

Skador på upphovsrättsinnehavaren Varje gång piratkopiering av programvara inträffar förlorar upphovsrättsinnehavaren vinst för varje händelse.

Om den anklagade befinns skyldig är han eller hon ansvarig för att betala eventuella skadestånd och utebliven vinst. Om programvaran har delats med andra kan den anklagade också vara ansvarig för vinst som förlorats från varje installerad kopia.