Vilken forskare studerar stenar

studie av stenar och fossiler .

Denna teori säger att långsamma geologiska processer har inträffat under hela jordens historia och fortfarande förekommer idag. Däremot är katastrofism teorin om att jordens egenskaper bildades i enskilda, katastrofala händelser och förblev oförändrade därefter. Även om Hutton trodde på uniformitarianism, var idén inte allmänt accepterad vid den tiden. Utbildning[redigera] En ung geolog lär sig om flödesband För en blivande geolog innehåller utbildningen vanligtvis betydande kurser i fysik, matematik och kemi, förutom klasser som erbjuds genom geologiska avdelningen; Historisk och fysisk geologi, magmatisk och metamorf petrologi och petrografi, hydrogeologi, sedimentologi, stratigrafi, mineralogi, paleontologi, naturgeografi och strukturgeologi är bland de många nödvändiga studieområdena.

geolog .

De flesta geologer behöver också färdigheter i GIS och andra kartläggningstekniker. Geologistudenter tillbringar ofta delar av året, särskilt sommaren men ibland under en januariperiod, bor och arbetar under fältförhållanden med fakultetsmedlemmar som ofta kallas "fältläger". Många icke-geologer tar ofta geologikurser eller har expertis inom geologi som de finner värdefulla för sina områden; Detta är vanligt inom områdena geografi , teknik , kemi , stadsplanering , miljöstudier , bland andra.

En geolog som arbetar i de arktiska geologerna som utforskar sedimentära bergarter från jura i Makhtesh Gadol, Negevöknen, Israels geolog som förklarar vikten av vulkaniska asklager för studenter på fältet i Islands geologer, kan generellt identifieras som specialist inom en eller flera av de olika geovetenskapliga disciplinerna, såsom en geofysiker eller geokemist.

Geologer kan koncentrera sina studier eller forskning i en eller flera av följande discipliner: Ekonomisk geologi : studiet av malmgenes , och mekanismerna för malmskapande, geostatistik.

Teknisk geologi: tillämpning av geologiska vetenskaper på ingenjörspraxis i syfte att säkerställa att de geologiska faktorer som påverkar lokalisering, utformning, konstruktion, drift och underhåll av tekniska arbeten erkänns och tillgodoses på lämpligt sätt. Geofysik : den tillämpade grenen handlar om tillämpningen av fysiska metoder som gravitation, seismicitet, elektricitet, magnetiska egenskaper för att studera jorden.

Geokemi : den tillämpade grenen handlar om studier av den kemiska sammansättningen och beteendet hos stenar och studien av beteendet hos deras mineraler.

Studien av stenar kallas Geovetare En geolog är en forskare som studerar fast, flytande och gasformig materia som utgör jorden och andra markbundna planeter , liksom de processer som formar dem.

Geologer studerar vanligtvis geologi, geovetenskap eller geofysik, även om bakgrunder inom fysik, kemi, biologi och andra vetenskaper också är användbara.

Geokronologi : studiet av isotopgeologi specifikt mot att bestämma datumet inom det förflutna för bergbildning, metamorfism, mineralisering och geologiska händelser, särskilt meteoritpåverkan. Geomorfologi : studiet av landformer och de processer som skapar dem. Hydrogeologi : studiet av ursprung, förekomst och rörelse av grundvattenvatten i ett geologiskt system under ytan.

Magmatisk petrologi : Studien av magmatiska processer såsom magmatisk differentiering , fraktionerad kristallisation , påträngande och vulkanologiska fenomen.

Isotopgeologi : fallet med isotopsammansättningen av bergarter för att bestämma processerna för berg- och planetbildning.

Vilken forskare studerar virus

Metamorf petrologi: studien av effekterna av metamorfism på mineraler och stenar. Maringeologi : studiet av havsbotten; involverar geofysiska, geokemiska, sedimentologiska och paleontologiska undersökningar av havsbotten och kustkanter.

Marin geologi har starka band till fysisk oceanografi och plattektonik. Mineralogi : studiet av kemi, kristallstruktur och fysiska inklusive optiska egenskaper hos mineraler och mineraliserade artefakter.

Specifika studier inom mineralogi inkluderar processerna för mineraliskt ursprung och bildning, klassificering av mineraler, deras geografiska fördelning samt deras användning.

En forskare som studerar mineraler kallas en

paleoklimatologi : tillämpningen av geologisk vetenskap för att bestämma klimatförhållandena i jordens atmosfär inom jordens historia.

För att studera stenar och jord på andra planeter, som Mars, måste vi förlita oss på rymdfarkoster som kan använda sina kameror och verktyg för att fungera som våra ögon och händer. För Till exempel använder Mars rovers som Curiosity och Perseverance kameror för att skicka detaljerade bilder av Mars yta tillbaka till oss på jorden så att vi kan utforska på avstånd. Vi jämför sedan bilderna med kända ämnen på jorden för att bättre förstå och teoretisera om hur Mars stenar, jord och mineraler bildades.

Outcroppings på jorden är kända för att bildas som ett resultat av rinnande vatten och skapa grus som har en liknande storlek och form.

Person som studerar bergarter och mineral Genom att studera dem kan vi lära oss om de förhållanden som gjorde det möjligt för dem att bildas.

Spela sedan rollen som NASA-forskare för att matcha bilder av "stenar" gjorda av godisstänger med sina korrekta beskrivningar.

Genom att jämföra denna bild av Mars med liknande funktioner på jorden har geologer kunnat teoretisera att Mars också en gång kan ha haft rinnande vatten. Övning på att beskriva bergprover För att klassificera bergarter gör vi observationer som ger oss ledtrådar om hur de Bildade. Här är några av de ordförråd geologer använder för att beskriva och klassificera bergarter.

Geologi Vocabulary Luster Luster beskriver glans, glans eller reflekterande av en yta, såsom i detta prov av obsidian. Klyvning kan ses i denna bild av nedre Mount Sharp på Mars.

Dessa är typiska i vulkaniska bergarter, som detta prov av basalt.

en person som studerar och samlar stenar för skojs skull .

vilken forskare studerar stenar

Dessa föroreningar sträcker sig från fasta ämnen till kondenserade gasfickor. Inklusioner finns ofta i meteoriter, såsom kondriter, och kan ses i detta prov av andesit. Vanliga exempel är marmor eller diorit.