Vilken funktion har struphuvudet

Olika muskler styr stämbandens rörelse. Larynx spelar en viktig roll i andning och tal. Andning Membranen och brosken som utgör struphuvudet skyddar de nedre luftvägarna.

Funktion av

struphuvud och struphuvud

Epiglottis och vestibulära veck förseglar struphuvudet under sväljning. Denna stängning förhindrar att mat kommer in i luftstrupen, vilket kan leda till kvävning.

vilken funktion har struphuvudet

De centrala musklerna i struphuvudet och den bakre cricoarytenoidmuskeln sprider stämbanden för att maximera luftens passage till och från lungorna. När en person talar, drar larynxmusklerna stämbanden ihop och bygger lufttryck i struphuvudet. Stämbanden vibrerar när luft från lungorna rusar förbi dem.

Dessa vibrationer skapar ljudvågor, som munnen formar till ord. Struphuvudet, allmänt känt som halsen, arbetar med både andningsorganen och matsmältningsorganen, medan struphuvudet är rent andningsorgan.

epiglottis funktion .

Struphuvudet är en del av andningsorganen och matsmältningssystemet, och det från näsan till luftstrupen och matstrupen. Larynx delar dock vissa förbindelser med struphuvudet, som har tre delar: Nasofarynx: Sitter bakom näsan och förbinder näspassagerna med resten av andningsorganen. Det finns två små öppningar, en på vardera sidan, som förbinder nässvalget med öronen. Dessa öppningar kallas Eustachian-rör.

struphuvudet är också känt som Oropharynx

: Sitter bakom munnen och ansluter till struphuvudet och laryngopharynx.

Laryngopharynx: Sitter bakom struphuvudet och förbinder orofarynx med matstrupen. Inflammation i struphuvudet, även känd som laryngit, uppstår vanligtvis på grund av infektion eller överanvändningsskada. Läkare klassificerar tillståndet enligt.

struphuvud struktur Huvudavsnitt tre sektioner : Supralarynx: Detta avsnitt innehåller den övre delen av struphuvudet och rymmer de vestibulära vecken, kända som falska stämband. Larynx: Avser den mellersta delen av struphuvudet, som innehåller stämbanden eller sanna stämband.

Akut laryngit varar

vanligtvis 3-7 dagar, medan kronisk laryngit varar mer än 3 veckor. Under ljudproduktionen sluter stämbanden varandra och vibrerar när luft som utvisas från lungorna passerar mellan dem. De falska stämbanden har ingen roll i ljudproduktionen, men hjälper till att stänga struphuvudet när maten sväljs. Sköldkörtelbrosket är Adams äpple.

Larynx plats Den sträcker sig från fjärde till sjätte vertebrala nivåer.

Larynx är ofta uppdelad i tre sektioner: sublarynx, struphuvud och supralarynx.

Epiglottis fungerar som en fälldörr för att hålla mat och andra partiklar från att komma in i struphuvudet. Trachea Trachea, vanligen kallad luftstrupen , är den viktigaste luftvägen till lungorna. Det delar sig i höger och vänster bronkier vid nivån av den femte bröstkotan, kanaliserar luft till höger eller vänster lunga. Hyalinbrosket i trakealväggen ger stöd och hindrar luftstrupen från att kollapsa.