Vilken ålder kan katter kastreras

I båda situationerna, och för båda könen, görs operationen under generell anestesi. Din katt läggs in på dagen för proceduren, förblir under övervakning i några timmar efter operationen, och när den är stabil och återhämtat sig från anestesin är din katt redo att återvända hem. Katter kan kastreras eller kastreras från och med fyra månaders ålder. Men tidigt kan det tyckas är det viktigt att det händer före sexuell mognad, vilket inträffar i genomsnitt när de är sex månader gamla.

vilken ålder kan katter kastreras

Den nuvarande rekommendationen är alltså att operationen ska göras vid fem månaders ålder.

Biverkningar av att spaying en kvinnlig katt 23 december, Philip A. Bushby, examen från University of Illinois College of Veterinary Medicine, är en styrelsecertifierad kirurg som har tjänstgjort på MSU-fakulteten i 42 år.

När katter når puberteten och börjar producera könshormoner uppträder typiska manifestationer av sexuellt beteende. Dessa inkluderar värme hos kvinnor Katter även kända som drottningar och territoriell märkning av toms hankatterna.

När detta inträffar blir avel nästan omöjligt att undvika, särskilt för katter med tillgång till utomhus. Det finns mer än en bra anledning, så vi lämnar dig med en komplett lista: Beteende - Det minskar oönskade skärmar som till exempel revirmarkeringar med urin, repetitiva och mycket höga jamar eller flyktförsök på jakt efter en partner som ofta är ansvarig för olyckor på vägen, och som slutar dödliga för de inblandade kattdjuren.

Det kan också underlätta socialisering, särskilt för katter som bor inomhus och delar det med andra djur.

Kvinnlig hälsa - Förhindrar livmoderinfektioner och minskar risken för brösttumörer.

Gratis kastrering för katter

Manlig hälsa - Förhindrar testikeltumörer och minskar prostataproblem. Allmän hälsa för båda könen - Minskar sannolikheten för spridning av infektionssjukdomar som felin immunbrist och Feline leukemi. Särskilda villkor - Kirurgi kan särskilt rekommenderas för särskilda hälsotillstånd, såsom testiklar med onormala platser eller brösthyperplasi. Investering - Kostnaden för det kirurgiska ingreppet varierar mellan män och kvinnor, liksom med den teknik som används och till och med veterinärkliniken du går till.

En sak är dock säker - priset på kirurgi kommer alltid att vara lägre än att behandla något av de problem som det förhindrar.

Även om alla operationer har en viss grad av obehag i samband med dem, är återhämtningen från kastrering och kastrering, särskilt hos katter, vanligtvis mycket snabb. Efter operationen kan smärtstillande och inflammationslindrande läkemedel bibehållas så länge som nödvändigt. Förväntad livslängd för kastrerade män var Orsakerna till dessa skillnader bestämdes inte och kan innefatta variationer i uppkomsten av terminala sjukdomar, miljöfaktorer e.

Figur 1. Förväntad livslängd för kattdjur enligt reproduktiv status.

När är det för sent att kastrera en katt För många kattföräldrar är det relativt lätt att förstå behovet och relevansen av denna procedur, men för andra kan kastrering eller kastrering av sina katter fortfarande vara orsak till mycket tvivel och oro.

Är detta ditt fall?

Patronek et al. För hankatter skulle kastrering före 5 månaders ålder avsevärt minska eller eliminera manlig territoriell markering, slagsmål och roaming. I en prospektiv studie av hundar och katter jämförde Howe kortvariga komplikationsfrekvenser bland 3 grupper av djur: steriliserad vid yngre än 12 veckor, vid 12 till 23 veckor och vid 24 veckor eller äldre. För förekomst av större komplikationer fann de inga skillnader mellan de 3 grupperna.

Men för förekomst av mindre komplikationer fann de en signifikant skillnad; priserna var högst bland djur i den äldsta gruppen och lägst bland dem i den yngsta gruppen.

I rapporterade Root Kustritz att Narkosmedel och narkosprotokoll som användes vid den tiden var helt säkra för användning hos kattungar så unga som 6 till 14 veckors ålder. Risk för hypotermi kan minimeras genom att begränsa mängden hår klippt; använda varma skrubblösningar utan alkohol; och använda uppvärmningsanordningar som vattencirkulerande värmedynor, tvingat varmt luftflöde eller aktiva polymervärmande filtar.

katt spay dödstal .

Risk för hypoglykemi kan minimeras genom att inte hålla mat för mer än 2 timmar före operationen.

Det vanligaste argumentet till stöd för att fördröja kastrering av hankatter är att utföra denna procedur innan katten är sexuellt mogen predisponerar katten för urinrörshinder. Myten att kastrering av en katt innan den når könsmognad resulterar i en mindre penis och predisponerar katten för urinvägsobstruktion har visat sig vara falsk. I en studie, Root et al. Tre ganska nya artiklar diskuterar ortopedisk bekymmer i samband med tidig kastrering av stora rashundar.

När det gäller dessa artiklar bör 2 nyckelpunkter beaktas. För det första fokuserar artiklarna på stora rashundar, och deras resultat bör inte extrapoleras till katter.

tecken på att din katt behöver kastreras .

En prospektiv studie utvärderade postoperativa beteendeproblem hos katter. Forskare spårade oönskade beteenden från omedelbart efter adoption upp till 24 månader efter adoption och fann inga bevis för att ålder vid steriliseringstidpunkten hade en effekt på antalet eller förekomsten av oönskade beteenden. På så sätt är katter helt immuniserade innan de tas in på sjukhuset för operation och steriliseras innan de blir sexuellt aktiva. Figur 2. Pediatrisk patient som genomgår spay.

Vad händer om du kastrerar en katt för tidigt För ägda katter skulle den optimala åldern vara

4 till 5 månader; för katter i skydd kan den optimala åldern vara så tidigt som 8 veckor.

Steriliseringsoperationer är enklare, snabbare och säkrare när de utförs på katter yngre än 5 månader, och genomförandet av denna praxis är enkelt. Referenser 1. Campbell K. Åtkomst till oktober Veterinary Task Force on Feline Sterilization. Veterinary Task Force on Feline Sterilization rekommendationer för ålder av spay och kastrering kirurgi.

Feline fix med fem månader.

Petsmart $ 20 kastrering .

Åtkomst juni Epidemiologiska egenskaper hos kattbröstkarcinom.

Vet Rec ; 22 — Samband mellan ovarihysterektomi och kattbröstkarcinom. J Vet Intern Med ;19 4 — Morris J. Brösttumörer hos katten: storleken spelar roll, så tidigt ingripande räddar liv.